Back to top

Pozrite si prehľad, o koľko sa zvýšia v roku 2023 dávky či rôzne príspevky

Publikované: 7. január 2023 - 10:04
Nový rok sa nesie v podobe zmien. Tie pocítia Slováci aj na príplatkoch či dávkach. Väčšia časť zvyšovania dávok, príplatkov či životného minima sa udiala už v júli 2022. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo tabuľku s prehľadom najdôležitejších zmien.
Pozrite si prehľad, o koľko sa zvýšia v roku 2023 dávky či rôzne príspevky

Rodičovský príspevok, dávka v hmotnej núdzi, životné minimum či náhradné výživné. Rozdiely v zmenách súm sa pohybujú od pár až po desiatky eur.

Ministerstvo práce pripravilo prehľad, o koľko sa jednotlivé sumy zvýšia.

 

Pozrite si prehľad súm, ktoré budú platiť od 1. januára 2023.

Prehľad súm životného minima a niektorých dávok a príspevkov

Životné minimum 2022 Zmeny júl 2022 Zmena 2023 Rozdiel
a) prvá plnoletá fyzická osoba 218,06 € 234,42 €   16,36 €
b) ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 152,12 € 163,53 €   11,41 €
c) zaopatrené a nezaopatrené dieťa 99,56 € 107,03 €   7,47 €
Prídavok na dieťa 25,88 € 30,00 € 60,00 € 4,12 €
Prídavok na dieťa 50% (neplnenie povinnej školskej dochádzky)   15,00 € 30,00 €  
Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa 106,33 €      
Príplatok k prídavku na dieťa 12,14 € 30,00 €   17,86 €
Príplatok k prídavku na dieťa 50% (neplnenie povinnej školskej dochádzky)   15,00 €    
Rodičovský príspevok 280,00 €   301,00 € 21,00 €
Rodičovský príspevok 50% (neplnenie povinnej školskej dochádzky) 140,00 €   150,50 € 10,50 €
Rodičovský príspevok - zvýšenie o 25% (dvojičky) 350,00 €   376,30 € 26,30 €
Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) 383,80 €   412,60 € 28,80 €
Rodičovský príspevok 50% (neplnenie povinnej školskej dochádzky) 191,90 €   206,30 € 14,40 €
Rodičovský príspevok - zvýšenie o 25% (dvojičky) 479,80 €   515,80 € 36,00 €
Príspevky náhradnej starostlivosti        
Jednorazový príspevok pri zverení 829,86 €     0,00 €
Jednorazový príspevok pri zániku 1 015,60 € 1 091,80 €   76,20 €
Opakovaný príspevok dieťaťu        
do 10 rokov veku 199,20 € 214,10 €   14,90 €
nad 10 rokov veku do 15 rokov veku 229,00 € 246,20 €   17,20 €
nad 15 rokov veku 248,90 € 267,60 €   18,70 €
Príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov - maximálna suma 0,00 € 500,00 €   500,00 €
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 194,20 € 208,80 €   14,60 €
Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi        
starajúcemu sa o 2 súrodencov 0,00 € 104,40 €   104,40 €
starajúcemu sa o 3 súrodencov 138,40 € 208,80 €   70,40 €
starajúcemu sa o 4 súrodencov 138,40 € 313,10 €   174,70 €
starajúcemu sa o 5 súrodencov 138,40 € 417,50 €   279,10 €
starajúcemu sa o 6 súrodencov 138,40 € 521,80 €   383,40 €
starajúcemu sa o 7+ súrodencov 138,40 € 626,20 €   487,80 €
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 79,70 € 256,90 €   177,20 €
Príspevok na vzdelávanie (podpora celoživotného vzdelávania náhradného rodiča - maximálna suma ročne) 0,00 € 100,00 €   100,00 €
Náhradné výživné        
Náhradné výživné - sirota (do 0,7 násobku ŽM) 69,69 € 74,92 €   5,23 €
Resocializačný príspevok        
Maximálna výška resocializačného príspevku 87,22 € 93,77 €   6,55 €
Príspevok na starostlivosť o dieťa        
zariadenie alebo platená opatrovateľka (100% nákladov) max. 280,00 €     0,00 €
detské skupiny 160,00 €      
MŠ zaradená do siete max. 80,00 €     0,00 €
starý rodič, iná blízka osoba alebo rodič 41,10 €     0,00 €
Pomoc v hmotnej núdzi        
Dávka v hmotnej núdzi - § 10 ods. 2        
jednotlivec bez detí 68,80 €   74,00 € 5,20 €
jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 130,90 €   140,70 € 9,80 €
jednotlivec s dieťaťom 5 a viac 191,20 €   205,50 € 14,30 €
dvojica bez detí 119,60 €   128,60 € 9,00 €
dvojica s dieťaťom 1 až 4 179,00 €   192,40 € 13,40 €
dvojica s dieťaťom 5 a viac 241,30 €   259,40 € 18,10 €
Ochranný príspevok § 11 ods. 2        
pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), f) až h) 70,40 €   75,70 € 5,30 €
pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) a j) 38,70 €   41,60 € 2,90 €
pre člena domácnosti, ktorým je tehotná žena alebo rodič starajúcic sa o dieťa do jedného roku veku dieťaťa 15,10 €   16,20 € 1,10 €
Aktivačný príspevok § 12        
príjem zo závislej činnosti 140,80 €   151,40 € 10,60 €
uchádzač o zamestnanie 70,40 €   75,70 € 5,30 €
Príspevok na nezaopatrené dieťa § 13 19,30 €   20,70 € 1,40 €
Príspevok na bývanie - § 14 ods. 2        
jedna osoba 59,40 €   63,90 € 4,50 €
dve a viac osôb 94,80 €   101,90 € 7,10 €
Kompeznačný príspevok baníkom        
Suma kompenzačného príspevku ak oprávnená osoba pracovala najmenej 3 alebo najmenej 6 rokov v baníctve 207,50 €   223,10 € 15,60 €
Suma kompenzačného príspevku ak oprávnená osoba pracovala najmenej 10 alebo najmenej 15 rokov v baníctve 363,10 €   390,30 € 27,20 €
Koeficient, ktorým sa vypočíta zvýšenie sumy kompenzačného príspevku v prípade ak oprávnená osoba odpracovala najmenej 3 alebo najmenej 6 rokov v baníctve 18,20 €   19,60 € 1,40 €
Koeficient, ktorým sa vypočíta zvýšenie sumy kompenzačného príspevku v prípade ak oprávnená osoba odpracovala najmenej 10 alebo najmenej 15 rokov v baníctve 24,20 €   26,00 € 1,80 €
Peňažné príspevky (PP)        
PP na prepravu 111,26 € 119,61 €   8,35 €
PP na kompenzáciu ZV – na diétne stravovanie:        
I. skupina 40,48 € 43,51 €   3,03 €
II. skupina 20,24 € 21,76 €   1,52 €
III. skupina 12,15 € 13,06 €   0,91 €
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 20,24 € 21,76 €   1,52 €
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla 36,42 € 39,15 €   2,73 €
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 48,57 € 52,21 €   3,64 €
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu (sadzba za 1 hodinu osobnej asistencie) 4,82 € 5,20 €   0,38 €
Peňažný príspevok na opatrovanie        
FO v produktívnom veku        
a) opatruje jednu osobu s ŤZP 508,44 € 525,65 €   17,21 €
b) opatruje dve alebo viac osôb s ŤZP 676,22 € 699,15 €   22,93 €
c) opatruje jednu osobu s ŤZP, ktorej sa poskytuje SS viac ako 20 hodín týždenne 508,44 € 525,65 €   17,21 €
d) opatruje dve alebo viac osôb s ŤZP, ktorým sa poskytuje SS viac ako 20 hodín týždenne 676,22 € 699,15 €   22,93 €
e) opatruje osobu s ŤZP, ktorej sa poskytuje SS viac ako 20 hodín týždenne a súčasne opatruje aj druhú FO s ŤZP, ktorej sa poskytuje SS najviac 20 hodín týždenne alebo neposkytuje SS 676,22 € 699,15 €   22,93 €
FO poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok        
a) opatruje jednu osobu s ŤZP 254,22 € 262,85 €   8,63 €
b) opatruje dve alebo viac osôb s ŤZP 338,11 € 349,60 €   11,49 €
c) opatruje jednu osobu s ŤZP, ktorej sa poskytuje SS viac ako 20 hodín týždenne 223,71 € 231,30 €   7,59 €
d) opatruje dve alebo viac osôb s ŤZP, ktorým sa poskytuje SS viac ako 20 hodín týždenne 314,44 € 325,10 €   10,66 €
e) opatruje osobu s ŤZP, ktorej sa poskytuje SS viac ako 20 hodín týždenne a súčasne opatruje aj druhú FO s ŤZP, ktorej sa poskytuje SS najviac 20 hodín týždenne alebo neposkytuje SS 327,97 € 339,10 €   11,13 €
         

Zdroj:  MPSVR SR

 

Toto ste už čítali?

Cookies