Back to top

Prebehlo zlúčenie dvoch stredných odborných škôl

Publikované: 16. júl 2021 - 11:43

V minulom roku Trnavský samosprávny kraj  rozhodol o zlúčení viacerých stredných škôl. Na základe rozhodnutia bude od septembra 2021 fungovať v spoločnej správe Stredná odborná škola stavebná a Stredná odborná škola informatiky a služieb v Dunajskej Strede. Riaditeľkou zlúčených stredných škôl bude Angelika Vajdaová. Tieto dve vzdelávacie inštitúcie s vyučovacím jazykom maďarským disponujú spoločným dvorom, takže ich zlúčením sa zracionalizuje využitie budov. Predtým vyhlásené vzdelávacie odbory stavebnej školy, ktorá pred spojením oboch inštitúcií fungovala s menším počtom študentov, boli zachované a budú spustené.
 

Cookies