Back to top

Predstavili dve knihy známeho dunajskostredského básnika a spisovateľa

Publikované: 19. november 2022 - 9:41

V Žitnoostrovskej knižnici predstavili dve knihy známeho dunajskostredského spisovateľa Lászlóa Tótha. S básnikom a spisovateľom oceneným Cenou Attilu Józsefa viedli rozhovor budapeštiansky básnik a novinár János Tamási Orosz a  predseda Spolku maďarských spisovateľov na Slovensku Gyula Hodossy.
 

Cookies