Back to top

Predsviatočný pozdrav obyvateľom penziónov

Publikované: 18. december 2021 - 17:35
Pre obyvateľov domovov seniorov študenti dvoch dunajskostredských stredných škôl pripravili milé prekvapenie.
Predsviatočný pozdrav obyvateľom penziónov

Študenti dunajskostredského Súkromného gymnázia spevom a prednesom básní potešili obyvateľov penziónu na Námestí priateľstva. Andrása Bertalana Béhra na vystúpenie pripravila Beáta Simon, školský zbor zas Krisztina Simon.

Prekvapenie striedalo prekvapenie, keďže obyvatelia penziónu po vypočutí krátkeho kultúrneho programu mladým zaspievali koledu Pastieri, pastieri.

Riaditeľ penziónu Kálmán Pongrácz potom, čo obyvateľom, priamym účastníkom programu odovzdal darčeky samosprávy, poďakoval sa samospráve mesta Dunajská Streda, príslušnému odboru mestského úradu za organizáciu prekvapenia, študentom zas za milý program.

Do penziónu na Ulici armádneho generála Svobodu zavítali študenti Spoločnej odbornej školy Gyulu Szabóa. Advent svojím spevom obyvateľom skrášlili Adrián Füri a Barbara Vida, na vystúpenie ich pripravili Gabriela Kiss a Levente Klőr. Časť obyvateľov sledovala program spred vchodu, časť čoraz krajšie melódie počúvala z okien. Za darček patrí darček – obyvatelia účinkujúcich odmenili salónkami.

Programy síce prebiehali pred penziónmi, pozdrav však patril všetkým obyvateľom Dunajskej Stredy: starším i mladším zároveň.

Ak ste nemali možnosť pozrieť si vysielanie naživo, môžete si ho pozrieť teraz, s prianím príjemných, požehnaných Vianoc všetkým našim čitateľom.

 

 

Text a foto: -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies