Back to top

Prevencia závislosti, kyberšikany a bezpečnosť na cestách v rámci okresu Dunajská Streda

Publikované: 18. február 2020 - 10:17
Okresné riaditeľstvo polície v Dunajskej Strede v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom realizujú cyklické školenia pre deti a mládež v oblasti prevencie patologických javov.
Prevencia závislosti, kyberšikany a bezpečnosť na cestách v rámci okresu Dunajská Streda

Okresné riaditeľstvo polície v Dunajskej Strede, menovite už veľmi populárna preventistka mjr. Mgr. Sabina Baloghová v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom /TTSK/ - s metodičkou Bc. Erikou Sínovou od nového roka pravidelne realizujú cyklické školenia pre deti a mládež v oblasti prevencie patologických javov v rámci okresu Dunajská Streda. Témy sa odvíjajú od aktuálnych problémov v spoločnosti. Okrem prevencie vzniku závislosti na psychotropných látkach a rôzneho druhu kriminality, dnes je už dôležitá aj prevencia tzv. kyberšikany. Je to obťažovanie a šikanovanie prostredníctvom internetu, mobilu, fejsbuku a pod.

Účastníci sa dozvedeli  potrebné informácie – samozrejme, že veku primeraným spôsobom -  o ohrozeniach, ktoré ich v bežnom živote obklopujú.  Odborníčka sa venovala  školeniu v oblasti  základov právneho vedomia a trestnoprávnych úkonov, ktoré sa týkajú práve vekovej hranice mladších žiakov, ale aj adolescentov. Na trhu je nesmierne pestrá ponuka syntetických drog, v rôznom vábivom balení,  ktoré vyvolávajú nezvratné škody na ľudskom organizme a to hneď po prvom podaní. Ale netreba sa zameriavať len na drogy. Oveľa prístupnejším a nemenej nebezpečným je alkohol. Pozornosť bola zvlášť venovaná sociálnym sieťam, ako diskutovať, ako sa chrániť, čo sa môže a čo nemôže touto formou „ponúkať“ verejnosti, opatrne s dôverou k neznámym diskutérom, aby sa žiaci nestali obeťami zločineckých skupín. Ďalšími témami boli prednášky:  Bezpečne na cestách a  Bezpečne na internete.

Osobitne zaujímavá je vždy voľná debata, čas otázok a odpovedí, keď účastníci využívajú možnosť oboznámiť sa s prípadnými  rôznymi právnymi dopadmi  ich činov, veľakrát, na hranici zákona...  To sa týka starších žiakov. Menšie deti skôr hovoria o zážitkoch v rodine, nie raz „nažalujú“ na otca či mamu keď prebehli pri semaforoch na červenú, či telefonujú za jazdy a podobne. Ako sa hovorí, neznalosť zákona neospravedlňuje a správna informovanosť je veľmi potrebná. A to vo všetkých vekových kategóriách.

Školenia sa v týchto týždňoch  zúčastnili žiaci ZŠ s vjs a s vjm. vo Vydranoch, ZŠ s vjm. v Rohovciach,  ZŠ J. Aranya s vjm. V Okoči a ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede. Spolu takmer 500 účastníkov.

Žitnoostrovské osvetové stredisko pre účastníkov zabezpečuje dvojjazyčné metodické skladačky Pre život bez závislosti a Povedz nie závislosti!, ktoré vytlačili vlastným nákladom výlučne pre potreby nášho okresu  a Okresné riaditeľstvo polície metodický materiál Zamotaný v sieti.
 

Zdroj: trnava-vuc-sk/ auto článku: j.  svetlovská, Žitnoostrovské osvetové stredisko
 

Toto ste už čítali?

Cookies