Back to top

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Petőfiho interaktívna výstava na ZŠ

Publikované: 6. máj 2023 - 10:20

Maďarský parlament vyhlásil rok 2023 za Pamätný rok Petőfiho. Dvesté výročie narodenia Sándora Petőfiho si pripomenuli aj na ZŠ Ármina Vámbéryho. Zorganizovali interaktívnu pamätnú výstavu s názvom Petőfi 200, ktorej cieľom bolo, aby sa deti hravou formou dozvedeli o živote a tvorbe najväčšieho maďarského básnika čo najviac. Žiaci sa učili o Petőfim pomocou pútavých hier a náučných filmov a zarecitovali aj jeho najznámejšie básne.
 

Cookies