Back to top

Prierez operou Bánk bán s maďarskými aj nemaďarskými spevákmi

Publikované: 17. február 2023 - 10:14

Občianske združenie Harmonia Seraphica predstavilo dňa 8. februára v koncertnej sále Základnej umeleckej školy prierez operou Bánk bán. Účinkujúci spievajú po maďarsky, i keď tento jazyk pre väčšinu z nich nie je materinským jazykom; a za tento mimoriadny výkon im patrí uznanie. Spevákov viedol dirigent, predstavenie doprevádzal klavirista. Myšlienka produkcie, ktorú verejnosť okrem iného mohla vidieť už aj v Šamoríne, Senci, Nových Zámkoch či Leviciach, sa spája s menom dirigenta Daniela Simandla.
 

Cookies