Back to top

Prihlásený občan = parkovanie zadarmo

Publikované: 14. august 2023 - 13:19
Mestské zastupiteľstvo mesta Dunajská Streda na svojom zasadnutí 27. júna schválilo nové všeobecne záväzné nariadenie mesta, jedným z cieľov ktorého je motivovať občanov dlhodobo sa zdržiavajúcich na území mesta, aby sa sem prihlásili na trvalý pobyt. Nové nariadenie totiž popri racionalizácii parkovania vo zvýšenej miere viaže neplatené parkovanie k vernostnej karte, pričom do popredia kladie záujmy obyvateľov mesta. Na tému nových pravidiel parkovania, ktoré budú platiť od 1. januára 2024, sme hovorili s primátorom JUDr. Zoltánom Hájosom.
Prihlásený občan = parkovanie zadarmo

Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci okrem iného rozhodli o sprísnení pravidiel parkovania na sídliskách. To všetko v kontexte toho, že systém zavedený minulý rok sa skutočne osvedčil a obyvatelia sídlisk mali najmä vo večerných hodinách možnosť zaparkovať svoje autá na najbližšom parkovisku.

Teraz, na základe tejto ročnej skúsenosti, sme vypracovali nariadenie, ktoré má v prvom rade priniesť ešte viac výhod pre obyvateľov Dunajskej Stredy. Jeho ďalším cieľom je povzbudiť občanov, ktorí žijú dlhodobo v našom meste, k tomu, aby sa k nám prihlásili na trvalý pobyt.

V zmysle nariadenia o parkovaní občania s trvalým pobytom dostali dve bezplatné parkovacie miesta v parkovacej zóne najbližšie k ich bydlisku a ľudia s prechodným pobytom mohli využiť jedno bezplatné parkovacie miesto.

Pre tu žijúcich ľudí to však nebolo dostatočne motivujúce, preto zastupiteľstvo sprísnilo nariadenie tak, aby od 1. januára 2024 mohli v modrých zónach parkovať iba tí, ktorí majú trvalý pobyt v Dunajskej Strede a disponujú platnou mestskou vernostnou kartou. Ľudia, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, už nebudú môcť využiť možnosť parkovania v modrej zóne.

Inými slovami, tí, ktorí bývajú v Dunajskej Strede, no nie sú tu prihlásení alebo tu majú len prechodný pobyt, budú môcť parkovať len v bielej zóne, ale aj tam len za poplatok.

Na druhej strane, parkovanie v modrej zóne zostáva naďalej bezplatné pre tých, ktorí tu majú trvalý pobyt a platnú dunajskostredskú vernostnú kartu. Ak má rezident trvalý pobyt v meste, ale nemá platnú vernostnú kartu (nezaplatil včas povinnú daň a poplatky, z dôvodu ktorého sa jeho vernostná karta stala neplatnou), môže bezplatne parkovať v bielej zóne, nie však v modrej zóne.

Podmienky sme teda nastavili tak, aby sme nepriamo motivovali obyvateľov: ak chcú svoje autá zaparkovať zadarmo v modrej zóne, musia sa prihlásiť na trvalý pobyt a dohliadnuť na to, aby ich vernostná karta bola platná. Registráciu ako aj vernostnú kartu je možné vybaviť na mestskom úrade v úradných hodinách.

Viackrát bolo tiež povedané, že z centrálneho rozpočtu dostávame iba podielovú daň pripadajúcu na obyvateľov s trvalým pobytom. V mestskom rozpočte môžeme teda počítať iba s týmito príjmami, ktoré následne využívame na modernizáciu nášho mesta. Štát vypláca podielovú daň z centrálneho rozpočtu za tých, ktorí u nás nie sú prihlásení, tej obci či mestu, kde majú títo jednotlivci trvalý pobyt.

Týchto ľudí žijúcich v Dunajskej Strede dlhodobo by sme chceli motivovať, aby sa aj im oplatilo prihlásiť sa k nám na trvalý pobyt a zaobstarať si platnú vernostnú kartu.

V našom meste žije niekoľko tisíc občanov, ktorí u nás nie sú prihlásení na trvalý pobyt, pričom tak isto ako obyvatelia mesta s trvalým pobytom využívajú mestské služby, infraštruktúru, vzdelávacie a iné inštitúcie.

Z tohto pohľadu je teda viac než opodstatnená myšlienka, aby tí, ktorí bývajú v Dunajskej Strede dlhodobo, urobili pre svoje mesto a bydlisko to, že sa sem prihlásia na trvalý pobyt.

Treba povedať aj to, že regulácia parkovania obsahuje aj nasledovné sprísnenie, ktoré budeme monitorovať cez mestskú políciu: veľké autá, nákladné autá, montážne autá nebudú mať povolené parkovať v modrej zóne, lebo berú parkovacie miesta osobným autám obyvateľov Dunajskej Stredy. Výnimku tvoria vozidlá malých podnikateľov vhodné na prepravu osôb, ktoré sú jednak používané na podnikateľské účely ako aj na prepravu rodiny – tieto budú definované ako rodinné vozidlá.

Toto neplatí pre malé pick-upy, ktoré nie sú vhodné na prepravu osôb. Tieto sú už klasifikované ako dodávky, takže tieto typy áut nemôžu parkovať v modrej zóne, musia sa presunúť do bielej zóny. Takže ešte raz: modrú zónu môžu využívať iba rodinné autá.

Boli by sme radi, keby si obyvatelia mesta Dunajská Streda ku koncu letných prázdnin uvedomili, že prísnejší systém bude aktívny od 1. januára, preto chceme v prvom rade vyzvať tých občanov, ktorí sa k nám ešte neprihlásili na trvalý pobyt, aby oň na úrade požiadali čo najskôr, v priebehu septembra - októbra, aby potom vzápätí mohli dať registrovať svoje vozidlá v kancelárii mestskej spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. Pre nich je to jediná možnosť, ako si od 1. januára zabezpečiť bezplatné parkovanie v modrej zóne.

Rád by som tiež uviedol do pozornosti obyvateľov, že k tomu, by disponovali aktívnou vernostnou kartou, je potrebné včas realizovať zaplatenie mestských daní a poplatkov – najneskôr však do 30. novembra.

Zverejnené v Dunajskostredskom hlásniku č. august/2023

Toto ste už čítali?

Cookies