Back to top

Primátor mesta na novoročnom prijatí u prezidenta republiky

Publikované: 11. január 2018 - 18:25
Prezident SR Andrej Kiska prijal včera na novoročnom stretnutí v Prezidentskom paláci starostov a primátorov zo združenia ZMOS a primátorov okresných miest.
Primátor mesta na novoročnom prijatí u prezidenta republiky

Vo svojom prejave im vyslovil slová uznania, veď práca samospráv výrazne ovplyvňuje život obyvateľov, poskytuje im bežné služby ako sú  upravené cesty, infraštruktúra a fungujúce odpadové hospodárstvo.

Poukázal však aj na službu takým, ktorí si vyžadujú viac starostlivosti, v našej republike rastie počet seniorov, ktorí potrebujú zabezpečenie dôstojných podmienok a je tu skupina sociálne odkázaných občanov a rodín v krízových životných situáciách. Pomoc si vyžaduje aj marginalizovaná skupina Rómov.

Vyzdvihol tiež dôležitosť škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samospráv a výchovu talentov. „Osobitne by som chcel hovoriť o školstve. Sú to najmä základné školy, ktoré si od nás všetkých zaslúžia viac pozornosti. Práve od nich závisí pevnosť základov vedomostí a schopností ďalších generácií.“ Samosprávy ako zriaďovatelia základných škôl výchovou detí a mládeže rozhodujú o budúcnosti celej krajiny.

Prezident republiky vo svojom príhovore spomenul aj nadchádzajúce komunálne voľby. Primátorov vyzval na spájanie demokratických síl, zamedzenie šírenia nenávisti,   aby boli komunálne voľby súťažou dobrých nápadov, toho, čo sa dosiahlo a čo ešte treba dosiahnuť. 

Na záver sa poďakoval primátorom, zamestnancom samospráv a poslancom za ich prácu odvedenú v prospech republiky. Zaželal všetkým veľa šťastia, zdravia a energie. „Želám to vám, vašim najbližším a celej našej krajine.“

Toto ste už čítali?