Back to top

Prípravy na veľkonočné sviatky vrcholia aj v našom meste

Publikované: 31. marec 2023 - 13:57

Blíži sa najväčší sviatok kresťanstva, Veľká noc, ktorá je považovaná aj za sviatok príchodu jari. Prípravy na Veľkú noc už cítiť aj v našom meste. V mestskom kultúrnom stredisku sa konal veľkonočný dom hier s aktivitami šikovných rúk a vystúpením súboru Kuttyomfitty. Študenti Strednej zdravotníckej školy a obyvatelia zariadenia pre seniorov sa zúčastnili spoločnej veľkonočnej aktivity. Mnohí sa snažia naladiť na blížiacu sa Veľkú noc aj duševne.
 

Cookies