Back to top

Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Publikované: 3. január 2024 - 17:25
V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie najmä nízkopríjmových domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby.
Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie je stanovený na 75 % zo zvýšenia mesačnej splátky, maximálne v sume 150 eur. Samotnú výšku príspevku vypočíta konkrétna banka, v ktorej má občan uzatvorenú zmluvu o úvere na bývanie. Podmienkou je jej uzatvorenie pred 1. januárom aktuálneho roka. Žiadosť je možné poddávať oddnes na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, a to buď osobne, poštou alebo elektronickým kvalifikovaným podpisom cez stránku www.slovensko.sk.

Ak sa úroková sadzba zvýšila v priebehu roka 2023, žiadosť o príspevok je možné podať už od januára 2024. Ak sa úroková sadzba úveru na bývanie bude zvyšovať počas roka 2024, žiadosť je možné podať až od kalendárneho mesiaca, kedy k zvýšeniu úrokovej sadzby prišlo. Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, ten vzniká len jednej z nich. K žiadosti musí byť priložená kópia zmluvy o úvere.

„Zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravení operatívne odpovedať našim klientom na ich otázky k príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Na úradoch sme vyčlenili telefónne linky, kde im zamestnanci ochotne vysvetlia všetky podrobnosti. Rovnako sme zriadili aj špeciálnu e-mailovú adresu, a to uverovapomoc [at] upsvr.gov.sk,“

- povedal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

Rajkovics Péter / ma7.sk/ÚPSVaR

Toto ste už čítali?

Cookies