Back to top

Privítali novorodencov mesta

Publikované: 21. október 2019 - 11:33
V piatok dopoludnia samospráva mesta privítala takmer 40 detí.
Privítali novorodencov mesta

Narodenie dieťaťa v živote rodiny znamená vždy veľkú radosť, je to dar pre rodinu, ale zároveň aj pre mesto – takto pozdravila prítomných Éva Bíró a pozvala ich na krátky kultúrny program. Eszter Bíró, žiačka Základnej školy Zoltána Kodálya predniesla báseň,  príjemnú atmosféru ďalej pozdvihla Zsuzsanna Bazsó Horváth, učiteľka Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede,  ktorá zahrala na flaute.

Deti narodené v prvých troch mesiacoch roku 2019 a ich rodičov pozdravil viceprimátor Attila Karaffa. 

„Príchod novorodenca je vždy radosť, v jeho očiach badáme prísľub zajtrajška, jeho výchova však vyžaduje zanietenie, bezpodmienečnú dôveru, veľa práce a trpezlivosti“ - takto prehovoril Attila Karaffa k rodičom. Ďalej povedal, že každý, kto v dnešnom konzumnom svete príjme rolu rodiča, si zasluhuje vďaku. V závere svojho krátkeho príhovoru poprial tak deťom, ako aj ich rodičom pevné zdravie.

Po príhovoroch a kultúrnom programe dostali deti a ich rodičia od samosprávy pamätnú listinu a malú pozornosť, rodičia sa mohli zapísať aj do kroniky. 

Pozrite si aj snímky v Obrazovej galérii.

Text a snímky: Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies