Back to top

Program trvalo udržateľného rozvoja sa zameriava na Žitný ostrov a Medziostrovie

Publikované: 20. január 2023 - 9:44

Dňa 17. januára sa v konferenčnej miestnosti termálneho kúpaliska konal workshop o vývoji Insula Magna. Insula Magna je cezhraničný komplexný program vodného hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja, ktorý sa zameriava na Medziostrovie a Žitný ostrov. Na podujatí sa rokovalo o vodnom hospodárstve, ako aj o stratégii a rozvoji programu a s ním súvisiaceho operačného programu.
 

Cookies