Nachádzate sa tu

Prostredníctvom žiakov upriamili pozornosť na svetový deň bielej palice

Toto ste už čítali?

Publikované: 2018, október 17 - 13:02 | Vzdelávanie
Informácie získavame z deväťdesiatich percent z vizuálnych vnemov, takže je samozrejmé, že len ťažko si vieme predstaviť, ako možno byť bez obrazu, pohľadu, čiže aká je existencia bez zraku. Zrakovo postihnutí potrebujú miesto súcitu pomoc, aby sa mohli vzdelávať, pracovať, vychovávať deti, žiť plnohodnotný život.
Prostredníctvom žiakov upriamili pozornosť na svetový deň bielej palice

15. októbra, vo svetový deň bielej paličky, sa na celom svete  upriamuje pozornosť na zrakovo postihnutých. Do tohto podujatia sa zapojili aj žiaci Súkromnej strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Neratovickom námestí, ktorí spolu s miestnou organizáciou Únie nevidiacich a slabozrakých a políciou upozorňovali vodičov na zrakovo postihnutých spoluobčanov – účastníkov premávky.

Vízkeleti László, zástupca riaditeľa (do slovenčiny preložila Soňa Szabadosová)