Back to top

Prvotným hľadiskom je bezpečnosť detí na ihriskách

Publikované: 6. september 2017 - 15:33
"V Dunajskej Strede detské ihrisko môže existovať iba v prípade, ak jeho zariadenie je bezpečné pre deti" - povedal Juraj Hervay, vedúci technického a investičného odboru Mestského úradu v Dunajskej Strede.
Prvotným hľadiskom je bezpečnosť detí na ihriskách

Samospráva mesta niektoré detské ihriská v minulých rokoch postupne obnovila, staré železné konštrukcie vymenila na prvky certifikované podľa EU. Na viacerých miestach sú vybudované nové ihriská. Zásadnou požiadavkou vo všetkých prípadoch je bezpečnosť detí pri hraní.

Obyvateľ Dunajskej ulice Štefan Sárközi prednedávnom namietal, že zariadenie detského ihriska oproti ich obytného domu odstránia. Podľa neho si deti ihrisko obľúbili. Nie je tomu tak dávno, že pracovníci mestského podniku s prispením MsÚ predmetné menšie ihrisko ohradili živým plotom, označili tabuľou zákazu venčenia psov, ďalej na vozovku umiestnili spomaľovacie prahy pre väčšiu bezpečnosť detí. Na zasadnutí vedenia mesta sa však rozhodlo, že prvky detského ihriska demontujú a odvezú.

"Zámerom vedenia mesta pri budovaní a obnove detských ihrísk je požiadavka, aby v každej časti mesta bolo jedno centrálne ihrisko, nie mnoho menších vedľa seba. Samospráva na začiatku Dunajskej ulice, teda o 100-200 metrov ďalej, v roku 2014 dala vybudovať ohradené, moderné ihrisko, zodpovedajúce normám Európskej únie. Teda v blízkosti je k dispozícii miesto, kde sa deti môžu hrať v bezpečných podmienkach. To je prvý dôvod, prečo sme sa rozhodli o odstránení hracích prvkov, ktoré nezodpovedajú dnešným požiadavkám a ohrozujú bezpečnosť detí. Sťažnosť rodičov, že na ihrisku na začiatku Dunajskej ulice chýba tieň a chládok, budeme riešiť vysadením stromov. Druhým dôvodom zrušenia ihriska je, že staré železné konštrukcie mohli spôsobiť úraz detí" - informoval vedúci odboru.

V roku 2104, rovnako ako na začiatku Dunajskej ulice, samospráva vybudovala detské ihrisko aj na sídlisku Sever II., na konci Poľnej ulice, medzi panelákmi 287–288. V júli roku 2011 odovzdali nové detské ihrisko aj na sídlisku Nová ves. "Toto ihrisko však na žiadosť obyvateľov sme museli rozobrať a premiesniť, lebo hojdačky mnohí nepoužívali tak, ako sa majú" - zdôraznil Juraj Hervay. Vedúci odboru pridal, že v roku 2012 OC Lidl spoločne s mestskou samosprávou modernizovali detské ihrisko na Neratovickom námestí. V tom istom roku v rámci kampane proti vandalizmu postavili nové detské ihrisko v areáli ZŠ Ármina Vámbéryho. Ďalej v roku 2016 sa realizovala modernizácia zábavného parku Golf, kde došlo k úplnej obnove a pre deti rozmiestnili aj nové hracie prvky.

"Vedenie mesta v uplynulom období venovalo zvýšenú pozornosť modernizácii a údržbe detských ihrísk. Každý rok na jar pracovníci mestskej spoločnosti Municipal zisťujú stav ihrísk mesta, následne vykonajú potrebné opravy. Okrem toho pravidelne meníme materiál pieskovísk na ihriskách. Pozorne sledujeme sťažnosti rodičov, že v pieskoviskách sa často nachádzajú veci, ktoré tam nepatria, napr. rozbité fľaše, psie výkaly a iné, ktoré podľa potreby odstránime. Máme dohodu s náčelníkom mestskej polície, že cez víkendy budú častejšie hliadkovať pri detských ihriskách" - povedal vedúci odboru.                                  

Toto ste už čítali?