Back to top

Reakcia na vzniknutú situáciu počas darovania krvi

Publikované: 28. február 2018 - 10:59
Dňa 11. februára 2018 sa v obchodnom dome ZOC MAX v Dunajskej Strede uskutočnilo darovanie krvi, v súvislosti s ktorým sme dostali list od čitateľa. O vzniknutej situácii Vám prinesieme bližšie informácie.

"Na uvedenej akcii sa stalo, že pri registrácii odberu okolo 10:15 h bol už zaregistrovaný posledný, 100. darca. Podľa dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža mali kapacitu len na 100 darcov. Tí, ktorí sa „šťastím“ dostali do stanoveného počtu, museli čakať cca 90 minút (čakali bez problému), avšak po vrátení - či už z domu druhýkrát, alebo niektorí „obetovali s láskou celé svoje nedeľňajšie predpoludnie“, prichádzajúc niekoľko kilometrov z okolitých dedín - im bolo oznámené o 11:56 h, že ani ich nevedia už prijať. Pani doktorka z NTS Bratislava neprišla medzi cca desiatich prekvapených darcov a nebolo dané z jej strany žiadne odôvodnenie.

Na základe vyššie uvedených informácií by som sa chcel spýtať: Podľa dobrovoľníkov červeného kríža aj minulý rok museli poslať preč darcov krvi. Ozaj ich nepotrebujeme a ozaj by sa na to nevedelo pripraviť? Tam, kde dobrovoľníci chceli pomôcť ochotou, ľudskosťou, láskou a svojou nenahraditeľnou krvou, prečo nebolo možné uvedený odber zrealizovať aj nad stanovený počet? Prečo boli poslaní preč s informáciou: „už máme preplnené“. Nie je krv kvapkou života? Dobrovoľníci sú si vedomí, že darujú svoju krv bezplatne, namiesto toho, aby dostali keksíky, zľavy do kina atď. Zaslúžili by si ľudskejší prístup.“ - toľko z listu čitateľa, na ktorý sme čakali odpoveď od Národnej transfúznej služby SR.

Situáciu nám objasnila Eva Ravingerová, hovorkyňa NTS SR:

Národná transfúzna služba SR (NTS SR) bola len vykonávateľom, nie organizátorom tohto mobilného odberu krvi. Organizátorom bol Slovenský Červený kríž (SČK). Na uvedenom odbere bol zabezpečený vopred odsúhlasený počet zdravotníkov ako aj komplexné materiálno technické zabezpečenie. Na základe organizácie a dohody so SČK boli vopred dohodnuté 3 zdravotné sestry a 6 odberových kresiel. Pokiaľ ide o časový harmonogram, ten bol tiež zostavený organizátormi mobilného odberu t.j SČK. Mobilný odber bol časovo obmedzený (od 7:30 do 12:30) aj kvôli nasledujúcemu programu ktorý sa následne odohrával v kinosále v ktorej samotný odber prebiehal. NTS SR zabezpečovala odbery nepretržite.  Pri mobilných odberoch vždy treba počítať s časovou rezervou najmä zo zdravotného hľadiska. To znamená, treba brať do úvahy aj to že prvodarcom môže prísť počas odberu nevoľno a vtedy sa odberový čas môže  predĺžiť. NTS SR musí dbať na zdravotný stav darcov za ktorých je v tom momente zodpovedná a takisto aj za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Na zabezpečenie správneho chodu odberov (aj časového harmonogramu) má dohliadať v prvom rade organizátor.

NTS SR si veľmi váži všetkých darcov krvi a preto nás veľmi mrzí ak sa niektorí z darcov nedostali na obder krvi. Každý darca má však možnosť zúčastniť sa nielen mobilného odberu ale aj odberu v ktorýkoľvek pracovný deň, na ktoromkoľvek z našich odberových centier. Ich zoznam je zverejnený na stránke www.ntssr.sk, prípadne ho darcovia môžu nájsť v mobilnej aplikácii Elektronická karta darcu.

 

Toto ste už čítali?

Cookies