Back to top

Rezort školstva spustil registráciu pre ďalšie základné školy, ktoré začnú učiť podľa nového vzdelávacieho programu

Publikované: 10. november 2023 - 18:50
Rezort školstva spustil registráciu pre základné školy, ktoré chcú od nového školského roka učiť po novom. V tomto školskom roku vzdeláva svojich prvákov a prváčky podľa nového vzdelávacieho programu prvých 39 škôl. Zmeny sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. Základné školy sa môžu registrovať do 19. decembra. Všetky základné školy začnú povinne učiť podľa nového vzdelávacieho programu od školského roku 2026/2027.
Rezort školstva spustil registráciu pre ďalšie základné školy, ktoré začnú učiť podľa nového vzdelávacieho programu

Ak chceme, aby deti na Slovensku uspeli v modernom svete, musíme ich vzdelávať inak. Musíme ich pripraviť na to, ako čeliť novým výzvam, ako reagovať na rýchle a prudké zmeny v spoločnosti aj v ekonomike, ako využiť príležitosti, ktoré im ponúkne budúcnosť. To bolo signálom pre prijatie zmien v základnom vzdelávaní. Rezort školstva schválil v máji tohto roku nový štátny vzdelávací program. Jeho cieľom je pripraviť žiakov a žiačky na svet dneška a budúcnosti.

Od nového školského roka začalo s postupným zavádzaním systémových zmien prvých 39 základných škôl. Ich zoznam je dostupný tu: https://vzdelavanie21.sk/skoly-postupne-zavadzanie-svp/. Ďalšie základné školy, ktoré majú záujem vzdelávať od školského roka 2024/2025 svojich prvákov a prváčky po novom, sa môžu prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára na stránke https://vzdelavanie21.sk/.

Školy pozývame k tomu, aby nám pomohli preniesť nové ciele, formu a obsah vzdelávania z úradných dokumentov do tried k žiakom. Každá prihlásená základná škola môže počítať s podporou našich odborných rezortných organizácií, školeniami pre učiteľov a pomocou pri tvorbe školských vzdelávacích programov. Poďme spoločne vzdelávať deti po novom,“

informuje Tomáš Drucker, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Registrácia je pre školy otvorená do 19. decembra 2023. Na základe počtu prihlásených škôl bude pripravená efektívna podpora, keďže prioritou rezortu je školám so zmenami pomôcť. Registrované školy budú môcť využiť úzku spoluprácu s tímom odborníkov z NIVaM a Regionálnych centier podpory učiteľov. Zároveň dostanú pomocnú ruku pri tvorbe svojich školských vzdelávacích programov a taktiež mentoring či ďalšie vzdelávania pre pedagogických zamestnancov a manažment školy.

Učiť podľa nového vzdelávacieho programu budú môcť od 1. septembra 2024 všetky školy, aj tie bez registrácie. Stačí ak túto skutočnosť oznámia prostredníctvom Rezortného informačného systému. Avšak registrovaným školám rezort poskytne adresnú podporu a pomoc pri procese implementácie zmien. Registrovať sa môžu všetky základné školy bez ohľadu na zriaďovateľa, čiže štátne, cirkevné aj súkromné školy.

Registrácia je dostupná tu: https://vzdelavanie21.sk/prihlasovanie-skoly-nove-svp-24/.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cookies