Back to top

Rezort školstva venuje pozornosť diétnemu stravovaniu, vydal nové receptúry

Publikované: 24. august 2023 - 19:23
Ministerstvo školstva kladie dôraz na oblasť školského stravovania. Po revízii Materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie z roku 2021 pristúpilo v tomto roku 2023 k revízii diétneho stravovania. Od 1. 9. 2023 vstúpia do platnosti nové Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie.
Rezort školstva venuje pozornosť diétnemu stravovaniu, vydal nové receptúry

Materiálno - spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie boli doplnené a umožňujú plnohodnotné stravovanie aj deťom a žiakom s rôznymi potravinovými intoleranciami. Ide o deti so špeciálnymi nárokmi na osobitné stravovanie v dôsledku viacerých metabolických ochorení ako diabetes mellitus, celiakia, resp. iné ochorenia tráviaceho systému. Na základe noriem pre diétne stravovanie je možné pripravovať stravu v školských jedálňach pre 3 druhy diét - šetriacu diétu (pri choreniach tráviaceho traktu, pri obezite), diabetickú (pri zvýšenej hladine krvného cukru – cukrovke) a bezgluténovú/bezlepkovú diétu (pri poruche vstrebávania lepku – celiakii).

Inovované a doplnené receptúry jednotlivých diét rešpektujú výživové požiadavky pri daných diagnózach u detí a prispievajú k optimálnemu psychosomatickému vývinu tejto populačnej skupiny. V rámci praktickej aplikácie sa kladie dôraz na výrobu jedál a nápojov z čerstvých surovín a používanie najmä lokálnych a sezónnych potravinových komodít najvyššej kvality s vysledovateľnosťou pôvodu. Suroviny, používané v rámci jednotlivých receptúr, rešpektujú špecifiká vybraných ochorení a zaručujú prípravu stravy najvyššej kvality z hľadiska výživovej hodnoty“,

- uviedla vo svojom odbornom stanovisku doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca ochrany a podpory zdravia z Úradu verejného zdravotníctva SR.

V posledných rokoch stúpa počet detí so špeciálnymi výživovými potrebami a pri aplikovaní tohto materiálu do praxe im bude umožnené stravovať sa v zariadeniach pre deti a mládež, čo je obrovským benefitom pre deti ale aj ich rodiny. V odporúčaniach sú dodržané všetky potrebné výživové a kalorické normy potrebné pri jednotlivých typoch diét v závislosti od veku stravníka. Oceňujem, že v receptúrach sú používané najmä čerstvé suroviny najvyššej kvality a to ako pri príprave jedál, tak aj nápojov. Odporúčam aplikáciu materiálu do praxe“,

- vysvetľuje hlavná odborníčka MZ SR pre deti a dorast MUDr. Elena Prokopová.

Rezort školstva si uvedomuje dôležitosť témy školského stravovania a tak poskytne v zariadeniach školského stravovania priestor pre stravovanie detí a žiakov so zdravotnými obmedzeniami, aby ich pobyt v školách a školských zariadeniach bol počas výchovno-vzdelávacieho procesu rovnocenný s ostatnými deťmi a žiakmi. 

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.minedu.sk/materialno-spotrebne-normy-a-receptury-pre-dietne-stravovanie-revizia-2023-s-ucinnostou-od-1-9-2023/

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Toto ste už čítali?

Cookies