Back to top

Rezorty školstva Slovenska a Bulharska podpísali Program spolupráce a dohodli sa na intenzívnej spolupráci

Publikované: 1. marec 2024 - 10:33
Delegácie zo Slovenska a Bulharska prebrali množstvo dôležitých tém, ktoré majú krajiny spoločné ako otázku marginalizovaných rómskych komunít a segregácie Rómov či výmenu skúseností s problematikou udržania detí v škole. Obe strany sa dohodli na intenzívnej spolupráci a minister školstva Tomáš Drucker dostal pozvanie na pracovnú návštevu do Bulharska.
Rezorty školstva Slovenska a Bulharska podpísali Program spolupráce a dohodli sa na intenzívnej spolupráci

Dňa 27. februára 2024 sa na pôde Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR stretla slovenská delegácia na čele s ministrom školstva Tomášom Druckerom s bulharskou delegáciou na čele s bulharským ministrom školstva Galinom Tsokovom. Cieľom návštevy bolo podpísanie Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy na roky 2024– 2028.

Ministri na stretnutí okrem iného otvorili aj otázku marginalizovaných rómskych komunít a segregácie Rómov. Za pozornosť rozhodne stojí projekt, ktorý má za cieľ udržanie rómskych detí v škole. V tomto projekte spolupracujú tímy učiteľov a vzdelávacích mediátorov z príslušných rómskych komunít, ako aj odborníci či zástupcovia zo samosprávy a ministerstva vnútra. V tomto procese je využívaný napríklad elektronický systém kontroly dochádzky žiakov.

Diskusia prebiehala aj na tému kvalifikácie a uplatnenia študentov bakalárskeho študijného programu na trhu práce. O túto tému sa zaujímala bulharská strana. Minister školstva Galin Tsokov pozval ministra školstva Tomáša Druckera, ako aj slovenských expertov v oblasti vzdelávania na pracovnú návštevu do Bulharska, kde by mohla ďalej pokračovať výmena skúseností a dobrej praxe v rámci tém, ktoré spoločne prebrali. Obe strany majú jasnú víziu intenzívnej spolupráce aj do budúcnosti.

Slovensko-bulharské vzťahy sú dlhodobo na veľmi dobrej úrovni a bilaterálna spolupráca prinesie ďalšie možnosti rozšírenia si poznatkov v oblasti vzdelávania, vedy či techniky. Podpísaný Program spolupráce vytvára právny rámec na realizáciu študijných a výskumných výmen vysokoškolských študentov, učiteľov, výskumných pracovníkov a pedagogických a odborných zamestnancov.

Taktiež podporuje účasť na letných kurzoch slovenského a bulharského jazyka, slovakistiky a slavistiky. Podporuje aj výmeny lektorov slovenského jazyka a literatúry a bulharského jazyka a literatúry. Súčasťou je podpora priamej spolupráce medzi strednými školami, vysokými školami a výskumnými inštitúciami v oblasti vzdelávania a vedy. Obe strany majú za cieľ podporiť aj výučbu oboch národných jazykov.

V oblasti vedy a techniky sa spolupráca realizuje formou dvojročných spoločných mobilitných projektov výskumu a vývoja, ktoré taktiež podporujú spoluprácu medzi slovenskými a bulharskými organizáciami. Rezort školstva taktiež schválil vzdelávacie štandardy pre vyučovanie bulharského jazyka a literatúry vypracované na základe záväzkov SR k Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov.

MŠVVM SR

Cookies