Back to top

Robiť dobro je dobré! - Tradícia pokračuje

Publikované: 13. december 2022 - 20:54
Študenti Spojenej školy Gyulu Szabóa 21 v Dunajskej Strede odštartovali svoje tradičné vianočné charitatívne programy, ktorými chcú robiť radosť iným.
Robiť dobro je dobré! - Tradícia pokračuje

Dňa 13. decembra navštívili sociálne zariadenie v Ižope, kde potešili obyvateľov hudobným programom a prekvapili ich ovocím a sladkými dobrotami.

Potlesk a úsmev prítomných boli obrovským darom pre samotných žiakov, ktorí tak mohli okúsiť na vlastnej koži, že dávať je väčšia radosť ako dostávať.

V ten istý deň študenti odboru kaderníctvo a kozmetika navštívili obyvateľov Zariadenia pre seniorov na Ulici gen. Svobodu v Dunajskej Strede a obdarovali ich malým predvianočným rozmaznávaním.

Všetkým obyvateľom a pracovníkom sociálnych zariadení prajeme šťastné a pokojné Vianoce!

Levente Klőr
fotografie: Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda

Toto ste už čítali?

Cookies