Back to top

Rodák z nášho mesta dostal pamätnú tabuľu

Publikované: 6. december 2016 - 9:37
Na záver Pamätného roka Benedeka Csaplára 2016, vo štvrtok odhalili a posvätili v hale Mestského kultúrneho strediska Pamätnú tabuľu Benedeka Csaplára, ktorého meno táto kultúrna inštitúcia mesta nesie.

Na začiatku slávnosti predstavil Benedeka Csaplára zástupca primátora László A. Szabó citáciou myšlienok z publikácie historika Tivadara Ortvayho, zároveň zdôraznil a vyjadril svoju radosť, že Dunajská Streda si uctí jeho pamiatku takýmto dôstojným spôsobom a hlavne, že tento nezaslúžene zabudnutý vedec, mních, učiteľ sa teraz konečne vrátil do svojho rodného mesta.

V pokračovaní riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára, Ildikó Ibolya, vyzdvihla, že aj pre nich je veľká česť, že ich inštitúcia môže niesť meno tejto cirkevnej a akademickej prominentnej osoby.

Zástupca primátora, Zoltán Horváth, vyzdvihol úlohu iniciátorov spomienkovej slávnosti a poďakoval im, že rok 2016 mohol byť v Dunajskej Strede Pamätným rokom Benedeka Csaplára a poukázal na to, že v budúcnosti by sa chceli viac zaoberať všetkými slávnymi predchodcami, synmi mesta.

Predseda komisie pre kultúru, Attila Karaffa, predstavil udalosti realizované počas Pamätného roka a poďakoval za pomoc a nápad miestnemu historikovi Attilovi Nagyovi.

Následne tvorca pamätnej tabule, v Győri žijúci sochár Ferenc Lebó, a zástupca primátora, Zoltán Horváth, dielo slávnostne odhalili.

Neskôr dunajskostredský dekan Mons. János László Szakál pamätnú tabuľu posvätil, počas aktu boli k pamätníku položené vence: v mene mesta zástupca primátora Zoltán Horváth, v mene spolku na

ochranu mesta Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Attila Karaffa a za Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára riaditeľka inštitúcie Ildikó Ibolya.

Na slávnostnom podujatí zahral na husle a zaspieval Zaránd Varga a program pokračoval vyhodnotením súťaže v kreslení vyhlásenej počas Pamätného roka Benedeka Csaplára a odovzdávaním cien.

Ocenenia a mimoriadne ocenenia súťaže v kreslení:

Materské školy:

1. miesto: Dorottya Nóra Alföldi, 5 rokov, MŠ Rybný trh
1. miesto: Zsóka Gáspár, 5 rovok, MŠ na Októbrovej ulici
2. miesto: Bianka Rásó, 5 rokov, MŠ na Októbrovej ulici
3. miesto: Hanna Stern, 4 roky, MŠ Eleka Benedeka
Mimoriadne ocenenie – Sára Neilinger, 6 rokov, MŠ Rybný trh
Mimoriadne ocenenie – Ágnes Bock, 5 rokov, MŠ Eleka Benedeka

Školy:

1. miesto: Angelika Ábrahám, 4.A, ZŠ Zoltána Kodálya
2. miesto: Vivien Lojda, 1.A, ZŠ Gyulu Szabóa
Mimoriadne ocenenie – Lara Lukács, 1.A, ZŠ Gyulu Szabóa
Mimoriadne ocenenie – Krisztina Varga, 2. trieda, ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza, Orechová Potôň
Mimoriadne ocenenie – Levente Nagy, 2. trieda, ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza, Orechová Potôň

Ďalšie ocenenia:

Gábor Ollé, 11 rokov, Rozvojové centrum Szivárvány
Zita Zsilinszky, 4.B, ZŠ Gyulu Szabóa
Kata Gányi, 2.A, ZŠ Gyulu Szabóa
Márió Mezei, Špeciálna základná škola s VJM – Dunajská Streda
Kiara Buga, Špeciálna základná škola s VJM – Dunajská Streda

Výstavu najlepších zo 180 poslaných prác do súťaže si môžete pozrieť do polovice decembra v hale Mestského kultúrneho strediska.

Na podujatí sa medzi ostatnými zúčastnili mestskí poslanci Dunajskej Stredy, vedúci pracovníci Mestského úradu v Dunajskej Strede, ako aj vedúci kultúrnych inštitúcií nášho regiónu.

Toto ste už čítali?

Cookies