Back to top

Rodiny dostanú viac peňazí

Publikované: 29. december 2021 - 8:29
Od júla vzrástla suma životného minima, od ktorej sa odvíja viacero dávok, aj tých pre rodiny. A tak od januára porastie napríklad rodičovský príspevok či prídavok na dieťa. Zvýšia sa aj sumy materskej či tehotenskej dávky.
Rodiny dostanú viac peňazí

Rodiny s deťmi podporuje štát finančnými jednorazovými a opakovanými štátnymi sociálnymi dávkami, ktoré vyplácajú úrady práce. Tieto majú prispieť rodičom na výdavky spojené s narodením dieťaťa alebo viacerých detí súčasne a pomôcť im so zabezpečením starostlivosti o nezaopatrené deti, ich výchovu a výživu. Pri ich poskytovaní sa nesleduje príjem rodiny, a preto sa ani príjem rodiny nezisťuje.

Z celkového počtu vyplatených dávok z úradov práce tvorí prídavok na dieťa najväčšiu časť. Dostáva ho viac ako 659-tisíc rodín.

Druhou najčastejšie vyplácanou dávkou je rodičovský príspevok, ktorý poberá takmer 157-tisíc rodín. „Uvedomujeme si, aká je podpora rodín dôležitá. Najmä pri začiatku nového života, keď je prírastok do rodiny spojený nielen s radosťou, ale aj zvýšeným náporom na jej rozpočet,“ uviedol Karol Zimmer, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Ak matka pred narodením dieťaťa pracovala a splnila podmienky, dostane materské. V prípade, ak bola v predchádzajúcom období povinne alebo dobrovoľne nemocensky poistená. „Teda buď platila ako živnostník, alebo dobrovoľne poistená osoba poistné na nemocenské poistenie sama alebo tak za ňu robil zamestnávateľ,“ vysvetlila Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne. „Aby vznikol nárok na túto dávku, musí byť ten, kto o ňu žiada, nemocensky poistený v čase vzniku nároku na materské (alebo sa na neho musí vzťahovať v tom čase ochranná lehota) a nemocenské poistenie musí trvať najmenej 270 dní pred pôrodom, dobrovoľne alebo povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba musí mať okrem toho poistné zaplatené včas a v riadnej výške,“ dodala. Maximálna suma materského, ktoré môže tento rok žena dostať, je v mesiaci, ktorý má 30 dní, 1 615,60 eura a v mesiaci, ktorý má 31 dní, až 1 669,50 eura.

Od januára tieto sumy porastú na 1 676,30 eura v mesiaci, ktorý má 30 dní, v mesiaci, ktorý má 31 dní, to bude suma 1 732,10 eura.

 

Všetky ženy, ktoré pred tehotenstvom pracovali a splnili aj ďalšie podmienky, majú nárok na dávku tehotenské. V prípade nemocensky poistených matiek je tehotenské od 215,50 do 333,90 eura.

Na budúci rok sa tieto sumy zvýšia. Tehotné poistenky dostanú minimálne 223,50 eura pri 30-dňovom mesiaci a 231,00 eura pri 31-dňovom mesiaci. Maximálne tehotenské bude 335,30 eura pri 30-dňovom mesiaci a 346,50 eura pri 31-dňovom mesiaci.

pravda.sk/ma7.sk

Toto ste už čítali?

Ochutnávka leta

Ochutnávka leta

Na začiatku mája sa počasie rozhodlo, že nám poskytne...

Cookies