Back to top

Rozlúčka absolventov základnej umeleckej školy

Publikované: 28. máj 2024 - 15:05
Absolventi Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede sa rozlúčili slávnostným koncertom a vernisážou výstavy.
Rozlúčka absolventov základnej umeleckej školy

sa s múrmi vzdelávVo štvrtok 23. májaacej inštitúcie a jej pedagógmi rozlúčilo 30 absolventov výtvarného, hudobného a tanečného odboru umeleckej základnej školy.

Na vernisáži výstavy v mene školy prítomných privítala riaditeľka PaedDr. Katarína Kollár a následne požiadala pedagóga školy Mgr. art. Bélu Ferdicsa, aby zhodnotil tvorbu žiakov výtvarného odboru.

„Jedna éra sa skončila, nová sa môže začať, čo môže znamenať hoc aj nový svet a nové skúsenosti. Zároveň môžete čerpať aj zo zážitkov a vedomostí, ktoré ste tu na škole zažili,” začal svoj príhovor Béla Ferdics.

„V mladšom veku je typická skôr inštinktívna kresba, vtedy je ešte dôležitá kreativita. V prácach absolventov už vidno pokrok v stvárnení danej témy, v kresbe cítiť jedinečnosť a štýl autora,” pochválil výtvarný umelec-učiteľ absolventov školy. Následne im všetkým zablahoželal v mene pedagogického zboru a zaželal im do budúcnosti naďalej produktívnu tvorivosť.

Po odovzdaní diplomov podujatie pokračovalo v koncertnej sále ZUŠ-MAI koncertom absolventov tanečného a hudobného odboru.

„S vytrvalými študentmi je vždy radosť pracovať,” riaditeľka sa poďakovala absolventom za ich prístup a rodičom za dlhoročnú podporu ich detí.

V mene rodičov sa pedagógom školy poďakoval Filip Nagy a vyjadril radosť z podujatia, ktorým dôstojne oslávia úspechy, ktoré deti tvrdou prácou dosiahli.

Po príjemnom hudobnom zážitku z koncertu absolventov opäť pozvali na pódium, aby ich publikum odmenilo zaslúženým potleskom.

Viac fotografií zo slávnostného podujatia si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Text a foto: Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies