Back to top

Rozlúčka s Jánosom Karaffom prostredníctvom jeho myšlienok

Publikované: 16. júl 2021 - 11:37

V roku 2021 sme sa už museli rozlúčiť s viacerými významnými osobnosťami pôvodom z Dunajskej Stredy alebo blízkym vzťahom k nášmu mestu. Jedným z nich je aj rodák nášho mesta, duchovný otec János Karaffa, ktorý opustil tento svet 23. júna. Počas štvrťstoročia ako kňaz pôsobil na mnohých miestach. Posledné roky slúžil veriacim v Jahodnej a Dunajskom Klátove. Ako jeden zo zakladateľov bol spojený s dunajskostredským občianskym združením Pázmaneum tisícami vlákien. Jeho spomienku si pripomíname prostredníctvom jeho vlastných myšlienok.
 

Cookies