Back to top

Rozvojové investície mesta

Publikované: 31. máj 2016 - 9:46
Rozvojové práce sa začali na niekoľkých miestach Dunajskej Stredy. V roku 2016 ide o modernizáciu ciest, chodníkov a parkovísk. Vybudujú nové chodníky, cyklotrasu, ďalej rozšíria verejné osvetlenie. Všetko spolu v hodnote viac ako 1,5 milióna eur.

Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií:

- ul. Gen. Svobodu

- ul. Jókaiho

- ul. Kodálya

- ul. Podzáhradná

- Ružový háj

Rekonštrukcia parkovísk:

- Veľkoblahovská cesta 73-76

- Radničné námestie 373

- Ružový háj - pred garážami

- Oddychový park

Výstavba parkovísk:

- ul. Gen. Svobodu 1946, 1947

- Nám. priateľstva 2166, 2168

Rekonštrukcia chodníkov:

- Vajanského ulica

- Jókaiho ulica

- Kodályová ulica

- Nám. priateľstva  2164, 2172

- Hlavná ulica

- Jesenského ulica

- Veľkoblahovská cesta

Výstavba chodníkov :

- ul. Attilu Józsefa - pri MŠ Nám. priateľstva

Výstavba detských ihrísk:

- modernizácia detského ihriska na ul. Jesenského

Zdroj: dunstreda.sk

Cookies