Back to top

Rysuje sa mestský park

Publikované: 2. júl 2022 - 10:36
Mesto Dunajská Streda vypísalo jednofázovú anonymnú súťaž na realizáciu nového mestského hája. Cieľom projektu je vytvorenie veľkoplošného oddychového priestoru pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov. Dávnym problémom mesta je, že nemá dostatočný počet zelených plôch, ktoré by boli potrebné aj kvôli zníženiu negatívneho dopadu zmeny klímy. Nový dunajskostredský mestský háj by vznikol prestavbou motokárovej dráhy pri ceste do Malých Dvorníkov a susediaceho pozemku na ploche 41 565 m². Na detaily sme sa opýtali jedného z autorov nápadu, viceprimátora A. László Szabóa.
Rysuje sa mestský park

Presne pred rokom sme spolu s tromi spoločníkmi (György Bugár, Szabolcs Hodosy. Krisztián Nagy) podali poslanecký návrh, ktorým sme iniciovali vytvorenie centrálneho parku, resp. mestského hája. Zastupiteľstvo ho vtedy jednomyseľne schválilo, a začala sa príprava vypísania tendra.

Mestský úrad prípravou a realizáciou tendra poveril jednu bratislavskú plánovaciu kanceláriu, ktorej odborní pracovníci, aby sa oboznámili s pozadím súťaže a jej možnosťami, v priebehu februára a marca uskutočnili prieskum verejnej mienky. Do anonymnej ankety sa zapojilo viac ako 900 respondentov. Vyhodnotenie ankety ukázalo, že väčšina je za vytvorenie prírodného parku určeného na odpočinok a relaxáciu, kde by dominantnou bola zeleň, ale zároveň by ponúkala aj miesto na piknikovanie či aktívne trávenie voľného času.

Je potešujúce, že do ankety sa zapojila značná časť mladých ľudí pod 35 rokov, tvorili 45% respondentov. Aj spomedzi obyvateľov nad 51 rokov sa do vyplnenia anketového lístka podarilo zapojiť pomerne širokú vzorku (takmer 17% z celkového počtu respondentov), berúc do úvahy, že anketa prebiehala najmä online. Anketový lístok vyplnili ženy a muži v takmer rovnakom pomere z rôznych častí mesta. Vďaka tomu sa podarilo získať komplexnú vzorku o skúsenostiach, mienke obyvateľov z rôznych častí mesta. Z nich 83% sa nápad, aby na danom území vznikol park, páči.

V zmysle mestského plánu rozvoja uvedený priestor slúži hlavne ako zelený pás, ktorý môže byť dotvorený menšími stavebnými prvkami a základnou technickou infraštruktúrou potrebnou k prevádzke. Toto zadanie je v súlade s plánom vybudovania mestského parku. Umožňuje vyjsť v ústrety špeciálnym požiadavkám obyvateľov, a zároveň slúžiť základnému poslaniu danej lokality.

Na základe uvedených skutočností sa pripravil tender, ako aj výber členov medzinárodnej poroty. Porota sa na začiatku júna zišla na prvom zasadnutí, súčasťou ktorého bola aj obhliadka terénu. Nasledovala diskusia a schválenie dokumentov súviasiacich s vypísaním súťaže.

S radosťou môžeme oznámiť, že minulý týždeň sa vypísanie súťaže zverejnilo, návrhy na realizáciu možno podávať do 16. septembra 2022. To znamená, že obyvatelia Dunajskej Stredy sa na jeseň tohto roka už budú môcť oboznámiť s víťaznými plánmi, a ak novozvolené zastupiteľstvo samosprávy, ktoré vzíde z volieb, uzná za vhodné, na budúci rok sa bude môcť začať výstavba viac ako 4 hektárového parku.

Cookies