Back to top

Samospráva aj prostredníctvom letáku upozorňuje na povinné sčítanie sa

Publikované: 28. máj 2021 - 11:42
Samospráva aj prostredníctvom dvojjazyčných letákov zaslaných v týchto dňoch obyvateľom upozorňuje na povinnosť každého obyvateľa zúčastniť sa sčítania obyvateľov. Kto sa nesčíta, môže dostať pokutu.
Samospráva aj prostredníctvom letáku upozorňuje na povinné sčítanie sa

Asistované sčítanie obyvateľov prebieha od 3. mája do 13. júna 2021

Účasť na sčítaní obyvateľov je povinná podľa ods. 1) §8 zákona č. 223/2019.

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby, ale aj pre tých, ktorí sa sčítať zabudli, či nestihli.

Ak ste ešte nevyplnili sčítací formulár za Vaše maloleté deti, môžete ich sčítať teraz.

Realizovať asistované sčítanie môžete dvoma spôsobmi:

  • pomocou mobilného asistenta sčítania, o ktorého podporu  môžete požiadať na telefónnom čísle +421 905 407 018. Mobilný asistent sčítania príde k Vám domov vo vopred dohodnutom čase a pomôže Vám so sčítaním;
  • na kontaktných miestach zriadených mestom za pomoci stacionárneho asistenta sčítania:

Mestský úrad
Hlavná 50/16

Skautský dom
Nám. sv. Štefana 296/6  

Spoločenský dom

Malé Blahovo
Lesná 436/11

Pondelok

8,00- 11,30

12,30- 16,00

Pondelok

12,00- 16,00

Pondelok

12,30- 16,00

Utorok

8,00- 11,30

12,30- 16,00

Utorok

12,00-16,00

Utorok

_

Streda

8,00- 11,30

12,30- 17,00

Streda

09,00-16,00

Streda

12,30-17,00

Štvrtok

8,00- 11,30

12,30- 16,00

Štvrtok

_

Štvrtok

_

Piatok

8,00- 13,00

_

Piatok

9,00-12,00

Piatok

9,00-13,00

UPOZORNENIE:

  • Rodičia majú povinnosť sčítať svoje neplnoleté deti, čo znamená, že za ne (alebo spolu s nimi) musia vyplniť sčítací formulár (sčítať deti neznamená len označiť vo Vašom sčítacom formulári, že deti máte);
  • sčitujú sa aj cudzinci, ktorí dlhodobo pobývajú na Slovensku – ak teda máte v rodine, medzi priateľmi či známymi niekoho, kto spadá do tejto kategórie, upriamte jeho pozornosť na povinnosť sčítať sa;
  • sčitujú sa aj obyvatelia mesta Dunajská Streda v súčasnosti žijúci v zahraničí;
  • sčítať je potrebné aj Vašich zosnulých, ktorí zomreli po 31.12.2020.

Nezanedbajte povinnosť sčítať sa - obyvateľom, ktorí si nesplnia túto zákonnú povinnosť, môže byť uložená pokuta vo výške od 20 do 250 eur.

Toto ste už čítali?