Back to top

Samospráva vytvorí viac ako dvesto nových parkovacích miest

Publikované: 13. máj 2022 - 12:12

Dňa 10. mája sa uskutočnilo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Poslanci upravili rozpočet na rok 2022 a schválili novú výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta v rámci programu Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2022. Vďaka zavedeniu systému rezidenčného parkovania sa ukázalo, v ktorých mestských častiach je najväčší nedostatok parkovacích miest. Samospráva v tomto roku vytvorí 225 nových parkovacích miest.
 

Cookies