Back to top

Seminár k novele zákona o pedagogických zamestnancoch

Publikované: 14. august 2019 - 14:05
Občianske združenie Partnerstvo vo vzdelávaní v rámci svojho projektu „Partnerstvo v regionálnom školstve“ usporiada seminár k téme „Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a novela zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme“.
Seminár k novele zákona o pedagogických zamestnancoch

„Občianske združenie Partnerstvo vo vzdelávaní už od roku 2006 pomáha s organizovaním školení, seminárov a iných odborných podujatí účastníkom verejného vzdelávania (študentom, učiteľom, rodičom, správcom atď.)

Presne to je našim cieľom aj s usporiadaním tohto seminára” – uviedol Szilveszter Balogh, predseda združenia.

Pozvánku a záväznú prihlášku na seminára nájdetet tu!

Podrobnú informáciu o činnosti Občianskeho združenia Partnerstvo vo vzdelávaní nájdete na webovej stránke ozpartnerstvo.sk.

Toto ste už čítali?

Cookies