Back to top

Sestra v dunajskostredskej nemocnici získala ocenenie Biele srdce

Publikované: 20. máj 2022 - 9:09
Sestra špecialistka neonatologického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Dunajská Streda Zuzana Antalová získala ocenenie Biele srdce. Ocenenie každoročne udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier.
Sestra v dunajskostredskej nemocnici získala ocenenie Biele srdce

Biele srdce je celosvetový symbol sestier. Jeho tvar je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba zas symbolizuje prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta.

„Ocenenie Biele srde pre mňa znamená najväčšie uznanie za dlhodobú prácu pre jednu obyčajnú sestru, ktorá miluje svoje povolanie. Som veľmi hrdá a vďačná, že som toto prestížne vyznamenanie dostala. Ďakujem aj všetkým mojim kolegyniam za spoluprácu, pretože aj ony si zaslúžia uznanie za to, že vykonávajú najkrajšie povolanie a starajú sa o novorodencov. Ja, žiaľ, nemám vlastné deti, preto všetky moje sily a energiu venujem hlavne novorodencom, a tak to bude aj naďalej,“ hovorí Zuzana Antalová, sestra špecialistka neonatologického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Dunajská Streda.

Zuzana Antalová v roku 1983 skončila Strednú zdravotnícku školu v odbore detská sestra v Dunajskej Strede a nastúpila na detské oddelenie v dunajskostredskej nemocnici. O rok neskôr prestúpila na novorodenecké oddelenie, kde pracuje do dnešného dňa. V roku 2005 úspešne ukončila štúdium na SZU v Bratislave v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii. Zúčastnila sa aj na natáčaní dokumentárneho filmu Krkavčie matky, ktorý je zameraný na to, ako treba postupovať, keď v hniezde záchrany uložia bábätko.

Už šestnásty rok Zuzana Antalová aktívne pracuje aj v Regionálnej komore sestier a pôrodných asistentiek ako hospodárka a spolupracuje aj na príprave odborných seminárov. Má dobrý vzťah s kolegyňami, aj s mamičkami, a svoju prácu vykonáva s láskou a radosťou.

Svet zdravia a ProCare

Toto ste už čítali?

Cookies