Nachádzate sa tu

Slovákom sa sypú pokuty za autá

Toto ste už čítali?

Publikované: 11. august 2020 - 15:29 | Správy
Od roku 2016 začali na Slovensku platiť elektronické diaľničné známky a spustil sa aj systém automatických pokút za vypršanú STK a emisnú kontrolu.
Slovákom sa sypú pokuty za autá

Kým však šoférovi pokutu vyrubia, ubehne aj rok, a tak môže nadobudnúť pocit, že sa na neho zabudlo.

Údaje, ktoré pre portál Aktuality.sk poskytli ministerstvá dopravy a vnútra, však ukazujú, že na nespoľahlivosť systému sa neoplatí spoliehať.

150 vs. 100 eur

Za jazdu bez elektronickej diaľničnej známky hrozila po jej spustení pre vodičov osobných áut pokuta 300 eur, a to za každý deň jazdy. Systém však mal technické problémy a úrady previnilcov netrestali.

V závere roka 2016, čiže necelý rok od spustenia automatického trestania, pokutu znížili. Úrady vyrubujú 150 eur, respektíve 100 eur, ak vodič zaplatí do 15 dní od doručenia úradného rozhodnutia.

„V rokoch 2016 – 2019 bolo odoslaných 125 628 rozkazov o pokute, v roku 2020 do 8. 7. bolo odoslaných 38 725 rozkazov o pokute,“ informovalo ministerstvo dopravy.

Z údajov vyplýva, že v rokoch 2016 až 2018 vymerali za chýbajúce diaľničné známky v priemere približne 31-tisíc pokút, v tomto roku bolo už po šiestich mesiacoch potrestaných viac šoférov.

Počet predaných známok a výnosy z nich v predošlých rokoch:

rok počet predaných známok výnos z predaja
2019 4,6 milióna 79,4 milióna eur
2018 4,5 milióna 76,3 milióna eur
2017 4,3 milióna 72,6 milióna eur
2016 4,0 milióna 67,7 milióna eur

Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť

Zabudnutá STK-čka

V roku 2016 spúšťali aj systém automatických pokút za vypršanú technickú a emisnú kontrolu. Ak šofér na povinnosť absolvovať prehliadku zabudol, hrozila mu pokuta 166 eur + ďalších 166 eur za chýbajúcu emisnú skúšku. Pokuta klesala o tretinu, ak ju vodič uhradil do 15 dní.

V sadzobníku pokút od polovice roka 2018 znížili postih na 165 eur, už v máji 2018 začala platiť úľava – kto po uložení pokuty do 15 dní absolvuje STK či emisnú kontrolu, stačí mu zaplatiť 55 eur.

Z údajov, ktoré nám poskytli ministerstvá, vyplýva, že v rokoch 2017 a 2019 úrady rozposlali viac než 50-tisíc výziev na pokutu, v roku 2018 ich bolo menej než 30-tisíc a zatiaľ sa podobne vyvíja aj rok 2020.

Prehľad o pokutách a celkovom počte automobilov:

rok počet podnetov počet evidovaných áut
2020 14 737
2019 53 670 3 286 249
2018 28 999 3 202 442
2017 50 349 3 077 648

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Dokedy hrozí pokuta a koľkí zaplatia? 

Koľko v priemere trvá, kým vám po spáchaní priestupku pošlú pokutu, podľa vyjadrenia ministerstva vnútra neevidujú. 

„Pri pokutovaní za neplatnú technickú a emisnú kontrolu sa generujú podnety podľa kapacitných možností okresných úradov, a to bez akejkoľvek preferencie,“ odpísali zástupcovia ministerstva.

Rovnako podľa nich nezaznamenávajú rýchlosť udeľovania pokút za diaľničné známky. Podľa zákona ju môžu vymáhať do dvoch, respektíve troch rokov.

„Prípadné skrátenie v praxi závisí od kapacít MV SR, pod ktoré patria okresné úrady, ktoré sú v zmysle zákona príslušnými orgánmi pre rozkazné a správne konanie na úseku diaľničných známok,“ dodalo ministerstvo.

Pokiaľ ide o disciplínu pri platení pokút za chýbajúcu STK či emisnú kontrolu, v roku 2019 ju zaplatilo 60 percent potrestaných. Od zvyšných 40 percent sa pokutu pokúsili vymôcť.

„Za roky 2016 až 2019 boli na vymáhanie postúpené pohľadávky za EK a TK v počte 38 264 ks vo výške  5 995 015,45 eur. V priemere sa podarí vymôcť 40 % pohľadávok postúpených na vymáhanie,“ zhrnulo ministerstvo vnútra.

„Ak dlžník neuhradí verejnú pohľadávku štátu, ktorou je aj pokuta uložená rozhodnutím do jedného roka od dátumu jej splatnosti, MV SR je povinné vymáhať pohľadávku prostredníctvom Slovenskej konsolidačnej, a. s.,“ dodali jeho predstavitelia. Ak sa ani jej pohľadávku nepodarí vymôcť, ministerstvo vnútra rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania.

„Pohľadávka zaniká uplynutím jedného roku od platnosti rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky,“ uzavreli predstavitelia rezortu.

Miliardy a miliardy

Z predaja diaľničných známok sa v poslednom období vybralo vyše 70 miliónov eur ročne, z mýta pre nákladné vozidlá sa vyzbieralo v roku 2019 približne 220 miliónov eur, no zhruba polovicu z tejto sumy pohltí prevádzka systému v réžii spoločnosti Sky Toll.

Ešte omnoho viac šoféri zaplatia cez daň z minerálnych olejov, teda z benzínu či nafty. V roku 2018 sa cez daň vybralo 1,27 miliardy eur.

Na strane druhej, na budovanie diaľnic či údržbu ciest tiež treba miliardy eur.

Rozostavaný úsek diaľnice D1 s tunelom Višňové by si mal vyžiadať ešte okolo 300 miliónov eur vrátane DPH (približne 165 miliónov eur už vyplatili predošlému staviteľovi – Salini Impregilo – Dúha).

Ďalší rozostavaný úsek D1 – Hubová – Ivachnová s tunelom Čebrať (práce na roky zastavil zosuv pôdy) by mal stáť s DPH vyše 346 miliónov eur. Budujú sa aj obchvaty Prešova za zhruba pol miliardy eur.

Náklady na ešte ani nezačatý úsek Turany – Hubová s tunelom Korbeľka (ak sa podarí dokončiť Višňové a Čebrať ostane úsek Turany – Hubová lievikom na štvorprúdovke medzi Košicami a Bratislavou) vypočítali na viac než miliardu eur.

Prehľad o výnosoch dane z minerálnych olejov a výdavkoch Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest:

rok výnos dane z minerálnych olejov výdavky NDS výdavky SSC
2020 ∗ 1,32 miliardy eur ∗ 400 miliónov eur ∗ 80 miliónov eur
2019 ∗ 1,29 miliardy eur 741 miliónov eur 132 miliónov eur
2018 1,27 miliardy eur 810 miliónov eur 240 miliónov eur
2017 1,23 miliardy eur 680 miliónov eur 278 miliónov eur

 ∗ predpoklad

Zdroj: východiská verejného rozpočtu a Slovenská správa ciest

Forrás: ma7 / aktuality.sk