Back to top

Slovenská pošta bude mať nové vedenie

Publikované: 15. júl 2023 - 15:42
Minister dopravy Pavol Lančarič ukončil poverenie na dočasný výkon funkcie generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Ľubomírovi Mindeka, ktorý súčasne vykonáva funkciu podpredsedu predstavenstva spoločnosti. Zároveň z funkcie odvolal predsedu predstavenstva spoločnosti Tomáša Kleina. Obaja budú v štruktúrach pošty pôsobiť aj naďalej.
Slovenská pošta bude mať nové vedenie

„Rád by som sa im poďakoval za ich pôsobenie vo vedení Slovenskej pošty. Do jej riadenia však chceme priniesť viac dynamiky a skúseností. Fungovanie pošty si vyžaduje zásadné zmeny, preto sme do predstavenstva nominovali dvoch dlhoročných vrcholových manažérov,“

- uviedol minister dopravy Pavol Lančarič.

Novým predsedom predstavenstva a zároveň generálnym riaditeľom Slovenskej pošty bude Vladislav Kupka, funkciu podpredsedu predstavenstva a zároveň strategického riaditeľa bude zastávať Juraj Jakubovič. Obaja sú do predstavenstva spoločnosti vymenovaní dočasne, maximálne na 6 mesiacov. Ministerstvo dopravy na obe pozície v predstavenstve vypíše výberové konanie.

Doterajší členovia predstavenstva budú pokračovať v práci pre Slovenskú poštu aj naďalej. Ľubomír Mindek sa vracia na svoju predošlú pozíciu riaditeľa sekcie IT, Tomáš Klein bude pôsobiť na novej pozícii riaditeľa pre transformáciu.

Ministerstvo dopravy SR

Toto ste už čítali?

Cookies