Back to top

Slovenskí hasiči sa podieľali na príprave medzinárodného cvičenia TbiEx v Gruzínsku

Publikované: 22. jún 2023 - 19:13
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru pplk. Ing. Juraj Jurdík, PhD. z KR HaZZ v Trenčíne, mjr. Ing. Pavol Dubaj z KR HaZZ v Banskej Bystrici a mjr. Mgr. Richard Rehák z KR HaZZ v Bratislave sa v dňoch od 14. do 16. júna 2023 zúčastnili poľného cvičenia TbiEX v Gruzínsku, ktoré bolo určené pre krajiny východného partnerstva (Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Moldavsko, Ukrajina).
Slovenskí hasiči sa podieľali na príprave medzinárodného cvičenia TbiEx v Gruzínsku

Do prípravy boli zapojené aj ďalšie krajiny ako Taliansko či Švédsko. Poľnému cvičeniu predchádzalo štábne cvičenie, ktoré prebiehalo v dňoch 12. a 13. júna 2023. Na cvičení TbiEx sa celkovo zúčastnilo viac ako 350 cvičiacich.

Na príprave tohto cvičenia sa uvedení príslušníci podieľali od novembra 2022. Okrem toho sa spolu zúčastnili troch plánovacích konferencií k cvičeniu a operatívne jednej resp. dvoch koordinačných porád v Gruzínsku.

Slovenskí hasiči na poľnom cvičení pracovali na návrhu scenárov rozohry cvičenia, na príprave bezpečnostného plánu cvičenia a na plánovaní nasadenia vrtuľníkov. Námetom cvičenia bol lesný požiar s dopadmi na infraštruktúru, priemysel a občanov.

Poľné cvičenie bolo pokračovanie projektu PPRD East 3 - prevencia, pripravenosť a reakcie na prírodné a človekom spôsobené katastrofy. Do projektu bolo v rámci spoločného konzorcia zapojených viacero inštitúcií z niekoľkých európskych krajín (MSB - Švédsko, CIMA a Taliansky Červený kríž, Pelastusopisto z Fínska, vrátane Ministerstva vnútra SR.

Cvičenie s reálnym nasadením síl a prostriedkov bolo zamerané na využitie vedomostí a skúseností získaných počas trvania programu - napr. systém včasného varovania, overenie úrovne spracovaných operačných postupov  a  na interoperabilitu medzi tímami. Súčasťou bola aj ukážka techniky pre vybraných hostí z ministerstiev jednotlivých krajín. Za Slovensko sa cvičenia zúčastnil prezident HaZZ Pavol Mikulášek. 

Viac fotografií nájdete na FB stránke Hasičského a záchranného zboru: https://www.facebook.com/prezidiumhazz

Ministerstvo vnútra SR

Toto ste už čítali?

Cookies