Back to top

SP: Sú známe nové vymeriavacie základy na poistné od 1.1. 2023

Publikované: 29. november 2022 - 10:42
Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú od budúceho roku platiť nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na platenie poistného na sociálne poistenie. Zmena v platení poistného čaká od 1. januára 2023 aj zamestnávateľov a zamestnancov, pre ktorých sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.
SP: Sú známe nové vymeriavacie základy na poistné od 1.1. 2023

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre SZČO a DPO sa od 1. januára budúceho roka zvyšuje. Minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 566,50 eura, bude 605,50 eura. Maximálny vymeriavací základ, ktorý je momentálne 7931 eur, sa zvyšuje na 8477 eur.

Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2023 bude 200,72 eura. Maximálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára budúceho roka bude 2810,11 eura. Minimálne poistné pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude od 1. januára 2023 vo výške 212,83 eura.

"Informáciu zo Sociálnej poisťovne o novej výške poistného dostanú SZČO, ktorých sa to týka, v priebehu januára 2023 listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia do 8. februára 2023 (za január 2023)," skonštatoval Kontúr. V tejto súvislosti poisťovňa odporúča SZČO a DPO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol.

Pre zamestnávateľov a zamestnancov bude od roku 2023 platiť nový maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie. Minimálny vymeriavací základ sa na zamestnanca nevzťahuje. Podľa pracovnoprávnych predpisov je zamestnávateľ povinný odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona o minimálnej mzde. Kontúr priblížil, že suma vymeriavacieho základu na platenie poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia zamestnanca je zamestnávateľom skutočne zúčtovaný príjem zamestnanca za vykonanú prácu, s prihliadnutím na sumu maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na platenie poistného na mesiac.

Maximálny vymeriavací základ zamestnanca na platenie poistného na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti bude v úhrne mesačne 8477 eur, z toho maximálne poistné 796,83 eura.

Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavacím základom jeho zamestnanca. Maximálny vymeriavací základ zamestnávateľa mesačne na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, poistného na financovanie podpory, poistného na garančné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity za zamestnanca bude 8477 eur, z toho maximálne poistné 2068,36 eura. Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie nie je obmedzený maximálnou výškou.

ma7.sk/teraz.sk

Toto ste už čítali?

Cookies