Back to top

Špeciálna materská škola dostala zelenú, základná škola sa presťahovala na nové miesto

Publikované: 24. marec 2023 - 11:27

Mestské zastupiteľstvo schválilo zaradenie špeciálnej materskej školy plánovanej ako súčasť Špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským do siete škôl od 1. septembra 2023. O škôlku poskytujúcu špeciálne vzdelávanie je už teraz veľký dopyt a momentálne sa vybavujú potrebné povolenia. Aj základná škola má čoraz viac žiakov, preto sa vzdelávacia inštitúcia, ktorá doteraz pôsobila na ulici Gyulu Szabóa, presťahovala do nového sídla, a to do jedného z krídel budovy Spojenej školy na Námestí sv. Štefana.
 

Cookies