Back to top

Splnomocnencom vlády pre Gabčíkovo sa stal Andrej Kasana

Publikované: 20. november 2023 - 14:39
Vládny kabinet dnes vymenoval Andreja Kasanu do funkcie splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Návrh na vymenovanie splnomocnenca predložil na rokovanie vlády podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. Vymenovanie splnomocnenca je dôležité aj z pohľadu modernizácie Vodného diela Gabčíkovo.
Splnomocnencom vlády pre Gabčíkovo sa stal Andrej Kasana

Úlohou splnomocnenca bude pokračovať v rokovaniach s delegáciou vlády Maďarska o realizácii Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros z 25. septembra 1997. Rovnako tak bude viesť rokovania pri zabezpečení Dohody o niektorých dočasných technických opatreniach a prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja z 19. apríla 1995.

Andrej Kasana je od roku 1998 zamestnancom štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, v súčasnosti je poverený jeho riadením. Počas 25 ročnej praxe v štátnom podniku pracoval na viacerých riadiacich pozíciách. Od roku 2016 je vo funkcii riaditeľa technicko-bezpečnostného dohľadu.

Andrej Kasana vyštudoval geotechniku na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Vysokoškolské štúdium 2. stupňa (Ing.) absolvoval v odbore vodné stavby a vodné hospodárstvo a 3. stupňa v odbore vodohospodárske inžinierstvo.

Nový splnomocnenec vlády disponuje viacerými odbornými spôsobilosťami – napríklad pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami I. až IV. kategórie, statiku stavieb – geotechniku, nedeštruktívnu defektoskopiu pre metódy vizuálneho, ultrazvukového, magnetického či kapilárneho testovania. Andrej Kasana je držiteľom diamantovej plakety prof. Janského za bezpríspevkové darcovstvo krvi.

Ministerstvo životného prostredia SR

Toto ste už čítali?

Cookies