Back to top

Splnomocnencom vlády pre hraničné vody sa stal Vladimír Novák

Publikované: 30. november 2023 - 11:25
Staronovým splnomocnencom vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách so susednými štátmi bude Vladimír Novák. Vo funkcii vystrieda Romana Havlíčka. V stredu o tom rozhodol vládny kabinet na návrh podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu.
Splnomocnencom vlády pre hraničné vody sa stal Vladimír Novák

Splnomocnenec vlády bude presadzovať záujmy Slovenska v oblasti vodného hospodárstva, zahŕňajúce nielen udržateľné využívanie vôd, ale aj ochranu vodných zdrojov a celkovo ochranu životného prostredia. Tieto úlohy vyplývajú z jednotlivých medzivládnych dohôd o spolupráci na hraničných vodách s Českom, Poľskom, Ukrajinou a Maďarskom, ako aj z medzištátnej zmluvy s Rakúskom. Rovnako sú v súlade s ďalšími medzinárodnými záväzkami a národnými záujmami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Jednou z prvých aktivít nového splnomocnenca bude počas decembra zabezpečiť XVIII. zasadnutie Slovensko-ukrajinskej komisie pre hraničné vody. Medzi priority bude patriť tiež rozvoj spolupráce Slovenska a Maďarska na hraničných vodách v oblasti ochrany kvality vôd, hydrológie, ale aj využívania výroby energie z vody či zabezpečovania požadovaných parametrov plavebnej dráhy na Dunaji.

Vladimír Novák vyštudoval hydrotechniku na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je dlhoročným odborníkom na vodné hospodárstvo, na ministerstve pôdohospodárstva a následne životného prostredia pôsobí s prestávkou, od roku 2000, cca 18 rokov. Vystriedal viacero manažérskych pozícií, je členom rôznych expertných skupín. Zastupuje napr. rezort životného prostredia v Dunajskej komisii, ale pôsobí aj ako člen slovenskej delegácie Slovensko-maďarskej hraničnej komisie. Rovnako bol odborným gestorom expertnej skupiny Dunaj pre tvorbu Koncepcie vodnej politiky do roku 2030. V rokoch 2015 až 2020 pôsobil ako splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách. V súčasnosti je poverený riadením sekcie vôd ministerstva životného prostredia. Disponuje tiež bezpečnostnou previerkou NBÚ.

MŽP SR

Toto ste už čítali?

Cookies