Back to top

Spoločnosť Municipal naďalej vykonáva zber a odvoz zeleného odpadu

Publikované: 5. máj 2017 - 20:52

Spoločnosť Municipal v našom meste pravidelne vykonáva zber a odvoz zeleného odpadu zo zón s rodinnými domami. Mimo organizovaného zberu obyvatelia aj sami môžu odviesť organický odpad vhodný na kompostovanie do areálu spoločnosti.  ​

Cookies