Back to top

Spoločnosť spustila mediálny projekt pre mladých ľudí

Publikované: 12. apríl 2024 - 10:12

Perfects a. s., prevádzkujúca dunajskostredské mestské médiá, spustila mediálny projekt pre mladých ľudí vo veku od 17 do 22 rokov. Cieľom kurzu v maďarskom jazyku pozostávajúceho zo štyroch stretnutí je, aby účastníci získali prax v tejto oblasti. Záujem bol veľký, a tak namiesto plánovaného jedného turnusu sa uskutočnia dva s celkovým počtom účastníkov dvanásť.
 

Cookies