Back to top

Spomienka na Józsefa Berecka pri desiatom výročí jeho úmrtia

Publikované: 17. február 2023 - 10:18

Dňa 8. februára sa v Žitnoostrovskej knižnici konala spomienka na Józsefa Berecka. Pri 10. výročí jeho úmrtia si na žitnoostrovského spisovateľa, publicistu, redaktora novín a prekladateľa zaspomínali László Tóth, Juraj Kanovits a László Kocur. Na podujatí nechýbali ani vdova a dcéra Józsefa Berecka.
 

Cookies