Back to top

Spomienka pri Pamätníku meruôsmych rokov a na maloblahovskom cintoríne

Publikované: 13. október 2023 - 13:12

Aradských mučeníkov, ktorí boli po neúspechu maďarskej revolúcie a boja za slobodu v rokoch 1848/1849 popravení rakúskou štátnou mocou, si v deň národného smútku 6. októbra tradične pripomenuli aj v Dunajskej Strede. Rečníci pri Pamätníku meruôsmych rokov 1848/1849 na Námestí Vámbéryho načrtli paralely medzi vtedajšími udalosťami a slovenskými parlamentnými voľbami konanými 30. septembra. Občianske združenie Sikabony a Občianske združenie Mártona Biróa  o deň neskôr na rekonštruovanom pohrebisku Gálffyovcov, pri hrobe Ignáca Gálffyho, armádneho dôstojníka z roku 1848, zorganizovali pietnu spomienku na maloblahovskom cintoríne.
 

Cookies