Back to top

Spomienkové slávností v súvislosti s výročím vypuknutia maďarskej revolúcie a boja za slobodu

Publikované: 24. marec 2024 - 16:56

V Dunajskej Strede sa v súvislosti s výročím vypuknutia maďarskej revolúcie a boja za slobodu v rokoch 1848/1849 uskutočnilo niekoľko spomienkových slávností. Spomienka sa konala pri pamätníku revolučných rokov 1848/1849 na Vámbéryho námestí na tradičnom podujatí mestskej samosprávy. Program pozostával z privítacieho a slávnostného príhovoru, kultúrneho programu a kladenia vencov. O pár hodín neskôr sa v našom meste prvýkrát konal fakľový sprievod, ktorého cieľom bol už spomínaný pamätník.

Cookies