Back to top

Spomíname

Publikované: 31. október 2017 - 15:13
Čoskoro je tu sviatok všetkých svätých a deň pamiatky zosnulých, kedy väčšina z nás navštevuje blízke i vzdialené cintoríny, aby sme si zaspomínali na blízkych zosnulých.

V troch dunajskostredských cintorínoch sa tiež očakáva veľká návštevnosť, preto pripravili patričné opatrenia. Od spolupracovníka mestskej spoločnosti Municipal, Simona Zoltána, sme sa dozvedeli, že síce sa 30. septembrom končí letný harmonogram otváracích hodín cintorínov, vzhľadom na blížiace sa sviatky všetkých svätých sa už týždeň pred nimi, a to až do 5. novembra, letné otváracie hodiny ešte uplatňujú. To znamená, otvorené sú od rána od 6. h do večera do 21. h (pričom v zimnom čase je cintorín na Malodvorníckej otvorený medzi 8.00 a 18.00). Platí to aj pre cintorín v Mliečanoch či Malom Blahove. Počas otváracích hodín bude v prevádzke aj verejné osvetlenie (teda do 21. h), keďže ešte nehrozia mrazy, bude v prevádzke aj studňa. Odvoz odpadu je objednaný v týždňových intervaloch, ale počas sviatkov sa bude stav smetných nádob neustále monitorovať a podľa potreby, aj mimo objednaných odvozov, sa bude tento stav riešiť. Od pána Simona sme sa dozvedeli aj to, že na plochu pred domom smútku umiestnia aj vedro s pieskom kvôli nebezpečenstvu hroziacemu z horiacich sviečok

Harmanovsky Viktor, odborník na mestskú zeleň, nás informoval, že aj oni sa starajú o skrášľovanie zelene na cintorínoch. Týždeň pred sviatkom vysadili v blízkosti vchodov 130 veľkorozmerných chryzantém. Ako aj na iných miestach, aj v cintorínoch vymenili letničky za jesenné druhy, aby aj takto skrášlili okolie hrobov.

Toto ste už čítali?

Cookies