Back to top

Športové zariadenia sú v dôsledku energetickej krízy v zložitej situácii

Publikované: 27. január 2023 - 12:24

Energetická kríza zasahuje do všetkých oblastí života, vrátane prevádzky športových zariadení. Paralelne so zdražovaním cien energií sa zvyšujú aj poplatky za prenájom priestorov. Týka sa to okrem iného mestskej športovej haly, ako aj školských telocviční, ktoré sú mimo vyučovania na mnohých miestach prenajímané športovými klubmi alebo ľuďmi túžiacimi si zašportovať. Čo sa týka plavárne Spojenej školy na Námestí sv. Štefana, tá kvôli vysokým prevádzkovým nákladom nie je v súčasnosti v prevádzke, napriek tomu, že v zariadení nedávno prebehli rozsiahle modernizačné práce.
 

Cookies