Back to top

Štát bude preverovať schopnosť ľudí vyjsť s peniazmi, cieľom je zistiť dopad krízy na obyvateľstvo

Publikované: 7. august 2023 - 11:22
Štatistický úrad SR počas augusta až decembra bude preverovať našu schopnosť vyjsť s peniazmi. Pôjde podľa vyjadrení úradu o anonymné zisťovanie.
Štát bude preverovať schopnosť ľudí vyjsť s peniazmi, cieľom je zistiť dopad krízy na obyvateľstvo

Elektronická forma zisťovania

Cieľom je porovnať sociálne dopady súčasnej krízy na obyvateľstvo Slovenska a ostatných krajín .

Ako vysvetlil Matej Kubala z odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva, získané údaje im načrtnú zásadné štatistické informácie o aktuálnej finančnej situácii obyvateľstva, schopnosti obyvateľov vyjsť s peniazmi a ich spokojnosti s rôznymi oblasťami života.

Analytický pohľad na dopady zvýšenia cien energií a inflácie na život domácností bude zároveň možné porovnať a interpretovať v širšom medzinárodnom kontexte EÚ,“

- vysvetlil Kubala.

Údaje slúžia len pre potreby štatistiky

Toto zisťovanie sa na Slovensku uskutoční už druhýkrát. Pôjde o elektronickú formu, ktorú by mohli v budúcnosti aplikovať aj do pravidelných zisťovaní. Zapojených je približne dvetisíc domácností, spolu v 447 obciach a mestách Slovenska, ako aj v mestských častiach Bratislavy a Košíc.

Elektronický dotazník obsahuje otázky pre domácnosti a jednotlivcov, napríklad o tom, či sa zmenil príjem domácnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom, otázky týkajúce sa dopadu zvýšených cien energií na domácnosť, ďalej otázky zamerané na spokojnosť s rôznymi oblasťami života. V roku 2023 sa zisťujú aj informácie o aktivitách obyvateľov v rôznych dobrovoľníckych organizáciách.

Ľudia sa nemusia obávať narušenia súkromia, všetky údaje z dotazníkov slúžia podľa úradu výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Sú teda dôverné a chránené podľa slovenskej a európskej legislatívy.

(NZS/Felvidék.ma/SITA)

Toto ste už čítali?

Cookies