Back to top

Stavby postavené bez povolenia musia byť odstránené

Publikované: 16. február 2024 - 8:04
Budovy a architektonické stavby možno podľa platných predpisov a zákonov stavať a umiestniť až po získaní stavebného povolenia. Platí to nielen pre súkromné ​​pozemky, ale aj pre cintoríny.
Stavby postavené bez povolenia musia byť odstránené

Bez stavebného povolenia sa neoplatí postaviť akúkoľvek stavbu alebo architektonický prvok, pretože Vás vyzvú na odstránenie predmetnej stavby a uložia vám aj peňažnú pokutu.

V prípade cintorínov aktuálne platné všeobecne záväzné nariadenie nepovoľuje umiestnenie akýchkoľvek stavieb nad hroby.

Občan, ktorý takúto stavbu bez povolenia postavil, ju musí odstrániť.

(dszi)

Toto ste už čítali?

Cookies