Back to top

Strany majú čas do 21.8. delegovať členov volebných komisií

Publikované: 18. august 2023 - 10:13
Kandidujúce politické subjekty majú čas ešte do 21. augusta na delegovanie členov do okrskových a okresných volebných komisií. Nominovať členov komisií môžu po jednom tie strany a koalície, ktoré kandidujú v septembrových voľbách.
Strany majú čas do 21.8. delegovať členov volebných komisií

Strany môžu delegovať členov aj do 18 osobitných okrskových volebných komisií utvorených na voľbu poštou zo zahraničia. Utvorí sa aj okresná volebná komisia na voľbu poštou. Členov týchto komisií treba nahlasovať predsedovi štátnej volebnej komisie.

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že člen volebnej komisie je povinný zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov. Tomu má prispôsobiť aj svoje oblečenie a konanie.

Okrem 18 okrskov na voľbu poštou bude vytvorených 5996 okrskových volebných komisií. Fungovať bude 49 okresných volebných komisií.

Za výkon funkcie v okresnej a okrskovej volebnej komisii je stanovená odmena. Člen komisie má nárok na odmenu 62,20 eura, predseda komisie 80,86 eura a zapisovateľ 77,75 eura.

Predčasné parlamentné voľby sa budú konať v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.

ma7.sk/TASR

Toto ste už čítali?

Cookies