Back to top

Strategický plán bude vo veľkej miere ovplyvňovať rozvoj vidieka

Publikované: 20. január 2023 - 9:46

Aj Slovensko získalo od Európskej únie schválenie Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023-2027, ktorý bude v nasledujúcich rokoch vo veľkej miere ovplyvňovať rozvoj vidieka. Agrárna komora Slovenska o zmenách vyplývajúcich zo strategického plánu usporiadala informačný deň, na ktorom minister pôdohospodárstva osobne informoval farmárov.
 

Cookies