Back to top

Stredná odborná škola technická v Galante predstavila obnovené priestory aj moderné vybavenie učební

Publikované: 21. apríl 2023 - 9:26
Trnavský samosprávny kraj aj v roku 2023 pokračuje v realizácii projektov na župných stredných školách, ktoré sú zamerané na zvyšovanie kvality výučby a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia škôl. Slávnostné otvorenie zmodernizovaných priestorov na Strednej odbornej škole technickej v Galante sa uskutočnilo vo štvrtok 20. apríla. Projekt bol realizovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v objeme 1,8 milióna eur.
 Stredná odborná škola technická v Galante predstavila obnovené priestory aj moderné vybavenie učební

„Som rád, že pokračujeme v modernizácií a obnove župných stredných škôl, čím zvyšujeme kvalitu vzdelávania v našom kraji. Na zabezpečenie moderných technológií ako aj rekonštrukciu priestorov stredných škôl využívame aj európske zdroje. Aktuálne sme vďaka tomu v areáli SOŠ technickej v Galante zrekonštruovali budovy, zakúpili potrebné vybavenie odborných učební pre študentov a pedagógov, a zároveň sme zlepšili energetickú hospodárnosť budov. Toto prostredie  plnohodnotne pripraví študentov na ich budúce povolanie,“

- uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že modernizácia bola realizovaná v rámci projektu Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante.

Obnova Strednej odbornej školy technickej v Galante pozostávala z troch častí. Prvou bolo zakúpenie vybavenia do odborných učební pre odbor strojárstvo. V dielňach pribudli moderné prístroje na diagnostiku automobilov, obrábacie stroje, bez emisná zvarovňa, ale aj nástroje do ostatných dielní. Ďalšia časť projektu bola zameraná na stavebné úpravy a rekonštrukciu budov, ktorá zahŕňala rekonštrukciu dielní a prístavby sociálnych zariadení. V rámci projektu bolo zabezpečené aj zníženie energetickej náročnosti budovy školy.

„Hlavné aktivity projektu sme začali realizovať v roku 2020 a v marci tohto roka sa nám ich podarilo všetky ukončiť. Konkrétne šlo o výmenu strechy, okien, brány, zateplenie budovy, ako aj  prístavbu sociálnych zariadení či rekonštrukciu kanalizácie, vodovodu, vykurovania a elektroinštalácie. Rovnako sa uskutočnila aj debarierizácia vchodov do budovy. Aj takto sme hranicu kvality vzdelávania na našej SOŠ technickej v Galante opäť posunuli vyššie,“

- upresnila riaditeľka školy Beáta Kissová.

Zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), okrem SOŠ technickej v Galante získala napríklad aj Stredná zdravotnícka škola v Trnave, ktorá  vytvorila projekt s názvom „Férová škola“. Rekonštrukciou prešli štyri jazykové učebne, štyri odborné učebne praktického vyučovania, ale aj dve odborné prednáškové učebne. Financie boli určené aj na debarierizáciu priestorov školy a školského internátu.

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici uspela s projektom „Budovanie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo“. Stavebné práce v rámci prvej časti projektu boli ukončené a v najbližšom čase budú dodané potrebné softvéry, stroje a ďalšie zariadenia.

Zoznam škôl, ktoré využili možnosť získať finančné prostriedky z eurofondov:

 • Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave
 • Stredná odborná škola strojnícka v Skalici
 • Stredná priemyselná škola stavebná D.S. Jurkoviča v Trnave
 • Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave
 • Stredná odborná škola technická v Galante
 • Stredná odborná škola elektrotechnická v Gbeloch
 • Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách v Senici
 • Stredná zdravotnícka škola v Trnave
 • Stredná odborná škola technická v Hlohovci
 • Stredná zdravotnícka škola v Skalici
 • Stredná odborná škola technická v Piešťanoch
 • Spojená škola v Holíči
 • Spojená škola v Rakoviciach
 • Hotelová akadémia Ľ. Wintera v Piešťanoch
 • Stredná odborná škola automobilová v Trnave

TTSK

Cookies