Back to top

Študenti obdarovali vianočnými darčekmi žiakov a deti

Publikované: 23. december 2021 - 19:26

Daruj úsmev, robiť dobro je dobré – na Spojenej škole na ulici Gyulu Szabóa sa aj pred Vianocami činili v tomto duchu. V rámci iniciatívy vo vzdelávacej inštitúcii, ktorá má za sebou dlhoročnú tradíciu, študenti tentoraz obdarovali vianočnými darčekmi žiakov dunajskostredskej Špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, choré deti a obyvateľov detského domova.